Aleksandra Miska

DAWNO, CHWILĘ TEMU… / A LONG TIME AGO, A MOMENT AGO…

Jak może zmieniać się postrzeganie historii znanych z dzieciństwa na przestrzeni lat? Dokąd może zawędrować nasza wyobraźnia? Jak różne może być znaczenie tych samych słów?

Wystawa lalek artystycznych inspirowana kołysanką polskiej pisarki Janiny Porazińskiej pt.: „Był sobie król”, której korzeni można szukać w baśniach i folklorze. Postaci pochodzące z tych opowieści stały się pierwowzorem dla miniaturowych lalek, które artystka zamyka w czarnych pudełkach. W każdym z nich rozgrywa się wariacja na temat historii trójki bohaterów. Wydarzenia te można jednak oglądać tylko przez specjalne wizjery, zamontowane w ściankach sześcianów. Każdy boks przedstawia tę samą sytuację, zaś wizjery pozwalają oglądać ją z innej perspektywy i w innym nastroju.

Aleksandra Miska jest studentką III roku WSL.

How can the perception of stories known from childhood change in the course of years? Where can our imagination lead us? How different can be the meaning of the same words?

The puppet exhibition was inspired by a lullaby created by Polish renowned writer – Janina Porazińska – entiltled “There was a king”, whose roots can be found in tales and folklore. The characters coming from those stories have become a muster for miniature puppets, which the artist encloses in black boxes. In each of them, a variation of stories of three characters takes place. Those events can only be observed through special viewfinders, installed inside the cube walls. Each box presents the same situation, but the viewfinders allow to watch them from different perspectives and in different moods.

Aleksandra Miska is a 3rd year student of PTAD.

Wystawę można oglądać / The exhibition can be visited:
od / from 19.06 // do / to 30.09 – ATB 310