ŻYRAFA / GIRAFFE

Scenariusz i reżyseria / Script and direction: Evgenia Tsichlia, Thanos Sioris
Konstrukcje lalek / Work on manipulation: Michel Villée
Projekty lalek i scenografia / Puppet and set construction: Evgenia Tsichlia, Thanos Sioris
Światło / Light design: Christina Thanasoula, Melina Mascha
Muzyka / Music: Agelos Agelidis, Antonis Skamnakis, Mihalis Kalkanis
Obsada / Cast: Evgenia Tsichlia, Thanos Sioris

Nie pamiętam czym byłem najpierw, skarbonką czy żyrafą. Ludzie karmią mnie monetami, których nigdy nie zdołam strawić. Moje noce wypełnione są snami. Czasem staję się przytulanką, ktoś tuli mnie w swoich ramionach. Czasem jestem w lesie i biegnę w towarzystwie czubków drzew.
„Żyrafa” to przedstawienie bez słów z użyciem lalki stolikowej. Mały chłopiec chciałby kupić sobie mały samolot. Stary człowiek kochający niebo marzy o tym, by latać wysoko. A skarbonka w kształcie żyrafy chciałaby być czymś więcej, niż tylko puszką na pieniądze. Marzenia naszych bohaterów przeplatają się w opowieści, która pokazuje, że życie można dostrzec w każdym przedmiocie. Życie, które wyzwala emocje i uczucia. We wzajemnej relacji z Żyrafą, nasi bohaterowie marzą, przyjaźnią się i kochają…

I can’t remember what I was first, a money box or a giraffe. People keep feeding me coins that I never seem to be able to digest. My nights are full of dreams. Sometimes I become a cuddly toy and someone puts their arms around me. Sometimes I’m in the forest, running in the midst of high treetops.

“Giraffe” is a table top puppet performance without words. A little boy dreams of buying a toy airplane. An old man who loves the sky wishes to fly high. And a money box in the shape of a giraffe wishes it could be something more than just a keeper of coins. The wishes of our characters intertwine in a story where life appears in every object that carries emotions and sentiments. Through their relationship with the giraffe, our characters connect with their ability to love, to befriend and to dream on…

Język spektaklu / Language of the performance: bez tekstu / no text
40’
Przedstawienie / Performance: Czwartek / Thursday, 21.06.2018, 18:00 (M), 20:00 – BTL MS

O TEATRZE / ABOUT THEATRE

Ateny GRECJA / Athens GREECE
HOP SIGNOR PUPPET THEATRE
Dyrektorzy / Directors:
Evgenia Tsichlia, Thanos Sioris

Teatr lalek Hop Signor został założony przez Evgenię Tsichlia i Thanosa Siorisa. Studiując, pracując oraz łącząc różne pola działalności – takie jak teatr, edukacja, nauki ścisłe, rzemiosło i nauki humanistyczne – twórcy odnaleźli wspólną przestrzeń, którą jest lalkarstwo. Lalki oraz ich poetycka i symboliczna siła, stały się dla pary artystów nośnikiem historii. Hop Signor używa minimalnej liczby środków scenicznych, zostawiając miejsce na eksplorację ruchu i gestu. To właśnie ruch, w połączeniu z dźwiękiem i światłem, tworzy unikalny język ich teatru bez słów. Opowieści te inspirowane są miejscami, przedmiotami i ludźmi. To zabawne i wzruszające historie. Historie, które uruchamiają wyobraźnię i wrażliwość widza.

Hop Signor puppet theatre was founded by Evgenia Tsichlia and Thanos Sioris. Having studied and worked in different fields such as theatre, education, science, crafts and humanities, they found in puppetry a common ground for expression. Puppets, with their poetic and symbolic power, became for them the means to share stories. Hop Signor use minimal scenic elements that leave space for the exploration of movement. It is this movement, in conjunction with sound and light, that forms company’s non-verbal vocabulary. Their stories are inspired by places, objects and people. They are funny stories, moving stories, stories that invite you to complete them with your own imagination and sentiments.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.