POPIOŁY / ASHES

Reżyseria / Direction: Yngvild Aspeli
Scenografia / Scenography: Charlotte Maurel, Gunhild Mathea Olaussen
Kostiumy / Costumes: Sylvia Denais
Wykonanie lalek / Puppet makers: Polina Borisova, Sebastien Puech, Yngvild Aspeli, Carole Allemand, Sophie Coeffic
Dźwięk / Sound design: Guro Moe Skumsnes, Ane-Marthe Sorlie Holen
Wideo / Video: David Lejard-Ruffet
Oświetlenie i technika / Light and technical management: Xavier Lescat
Konsultacje / Outside eye: Philippe Genty, Mary Underwood
Produkcja / Production management: Claire Costa
Koprodukcja / Coproduction: Cie Philippe Genty, Figurteatret i Nordland (Norway)
Obsada / Cast: Viktor Lukawski, Aitor Sanz Juanes, Andreu Martinez Costa (created with Pierre Tual and Amador Artiga)

Dzięki pomocy / With support from: MCNN Centre de Création et de Production (France), Le Mouffetard – Théâtre des arts de la marionette a Paris (France), Théâtre du fil de l’eau, Pantin; Théâtre de la Girandole, Montreuil; La Nef Manufacture d’utopies, Pantin; Direction des Affaires Culturelles – DRAC Bourgogne (France); Nord Trondelag Teater; Norsk Kulturrad; Norlands Fylkeskommune; Fritt Ord; Fond For Lyd og Bilde, FFUK (Norway).

„Cendres” („Popioły”) to emocjonalny thriller umiejscowiony gdzieś pomiędzy fikcją a rzeczywistością, równocześnie znakomity i niepokojący. Produkcja powstała na kanwie książki G. Heivolla i opowiada historię norweskiego podpalacza. Heivoll porównuje owo podpalenie z wydarzeniami z własnego życia, a wtedy natychmiast pojawiają się niejednoznaczne i subtelne paralele. Za licznymi pożarami domów kryje się intymna wypowiedź, która próbuje opisać ogień szaleństwa ukryty w każdym z nas.

“Cendres” (“Ashes”) is an emotional thriller straddling fiction and reality, equally remarkable and disturbing. Based on the book by G. Heivoll, the production tells the true story of a Norwegian arsonist. When Heivoll compares this event to his own life, ambiguous and subtle parallels emerge. Behind multiple housefires lies an intimate narrative, one that examines the mad fire at the bottom of every human being.

Język spektaklu / Language of the performance: bez tekstu, z polskimi napisami / no text, Polish subtitles
70’
Przedstawienie / Performance: Sobota / Saturday, 23.06.2018, 13:30, 17.30 – BTL DS

O TEATRZE/ ABOUT THEATRE

Auxerre FRANCJA, NORWEGIA / Auxerre FRANCE, NORWAY
PLEXUS POLAIRE

Dyrektor artystyczny / Artistic Director: Yngvild Aspeli

Yngvild Aspeli, reżyserka, aktorka, lalkarka tworzy na naszych oczach plastyczny świat, próbujący opisać najbardziej skrywane uczucia, przetwarzając je na słowa, dźwięki i gesty, uruchamiając zarówno wyobraźnię jak i materię. Większość jej projektów inspirowana jest współczesną literaturą. Przestawienia, które powstały podczas jej pracy z zespołem Plexus Polaire to m.in. „Sygnały” (2011), „Opera na opak” (2013), „Popioły” (2014) i „Ciemna komnata” (2017). Obecnie pracuje nad adaptacją „Moby Dicka”, którego premiera odbędzie się w 2020 roku.

Director, actress and puppeteer, Yngvild Aspeli takes us into a visual world that brings to life our most buried feelings in images and words, sounds and gestures, imagination and substance. Most of her works are inspired by contemporary literature. Within her company Plexus Polaire, she has directed 4 shows: “Signals” (2011), “Opera Opaque” (2013), “Ashes” (2014) and “Chambre Noire” (2017). She’s working on the adaptation of “Moby Dick” that will have its premiere in 2020.