BA10

BA 10
Wystawa prac studentów ASP w Wilnie / Students’ work exhibition from AoA in Vilnius

Jesienią 2018 roku wileńska Szkoła Scenografii będzie obchodzić jubileusz 90-lecia działalności. Wśród wychowanków Szkoły jest wielu uznanych w Europie scenografów, m.in. Vitalijus Mazūras, Adomas Jacovskis, Jūratė Paulėkaitė, Vytautas Narbutas, Julija Skuratova, Renata Valčik, Marijus Jacovskis, Giedrė Brazytė, Vitalija Samuilova czy Goda Pelekaitė.

Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie kształci adeptów scenografii teatralnej oraz filmowej. Studenci uczą się tu klasycznego rysunku, malarstwa, podstaw kompozycji teatralnej, scenografii filmowej i kostiumów scenicznych, historii teatru i kina oraz kostiumów historycznych. Poznają też zagadnienia z zakresu teatru formy i animacji lalką.

Na wystawie pokazano najnowsze prace dyplomowe studentów scenografii ASP w Wilnie: Mariny Jasinskiej, Larisy Jasinskiej, Radvilė Juozapaitytė, Guody Korsakaitė, Elžbiety Kvašytė, Kotryny Maldutytė, Austėji Šakytė, Raminty Šlepikaitė Verdenė, Moniki Valkiūnaitė i Rūty Venskutė. Zróżnicowane stylistycznie prace łączą w sobie teatr lalek z teatrem dramatycznym czy teatr tańca z plastyką. Prezentowane są też projekty scenograficzne teatru operowego. Każda praca jest wyjątkowa i może być zaprezentowana na scenie lub w filmie. Wybrane prace niebawem doczekają się realizacji – będzie można je zobaczyć na deskach teatru. Wszystkie prace powstały pod kierunkiem profesor Virginii Idzialytė, docent Giedrė Brazytė i adiunkt Jurgita Gerdvilaitė.

Cieszymy się, że możemy wziąć udział w Międzynarodowym Festiwalu Szkół Lalkarskich lalkanielalka i zaprezentować prace studentów scenografii.

Kurator wystawy docent Giedrė Brazytė
Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie
Wydział Malarstwa Monumentalnego i Scenografii

The Vilnius Scenography School will celebrate its 90th anniversary this autumn. The Scenography School has educated several well-known scenographers: Vitalijus Mazūras, Adomas Jacovskis, Jūratė Paulėkaitė, Vytautas Narbutas, Julija Skuratova, Renata Valčik, Marijus Jacovskis, Giedrė Brazytė, Vitalija Samuilova, Goda Pelekaitė.
The Vilnius Academy of Arts educates scenographers in the fields of theatre and cinema. Students are taught the basics of classical drawing, painting, theatre and cinematic scenography composition, scenic costume, history of theatre, cinema and historical costume.
It also introduces the peculiarities of puppet theatre and puppet animation.
The Exhibition presents the diploma works of Theatre and Cinema Scenography Faculty students, which are very diverse. At the Exhibition you will see the Puppets and Drama Theatre synthesis, Dance-Movement and Visual Arts synthesis and scenographies for the Opera Theatre. Each work is unique and could be implemented in theatre or cinema. Some of these works will soon be presented on stage.
The Bachelor Thesis led by professor Virginija Idzialytė, associate professor Giedrė Brazytė, lecturer Jurgita Gerdvilaitė. The Exhibition represents works of: Marina Jasinskaja, Larisa Jasinskaja, Radvilė Juozapaitytė, Guoda Korsakaitė, Elžbieta Kvašytė, Kotryna Maldutytė, Austėja Šakytė, Raminta Šlepikaitė, Verdenė, Monika Valkiūnaitė
and Rūta Venskutė.

We are very pleased to be able to participate the International Festival of Puppetry Schools puppet-no-puppet and present the works of VAA Scenography Students.

Exhibition curator associate professor Giedrė Brazytė
Vilnius Academy of Art
Monumental painting and scenography department

Wystawę można oglądać / The exhibition can be visited:
od / from 19.06 // do / to 20.09 – ATB FOYER & BTL FOYER