Ułatwienia dostępu

BESTIARIUSZ SŁOWIAŃSKI

Opieka artystyczna: Jacek Dojlidko, Agnieszka Makowska
Opracowanie muzyczne: Marcin Nagnajewicz
Konsultacje scenograficzne: Julia Skuratova
Posługa techniczna: Oskar Lasota, Michał Murawski
Obsada: Agata Soboczyńska, Rafał Gorczyca, Mateusz Stasiulewicz, Maciej Zalewski

Są wszędzie: we wnętrzu góry i w jaskiniach, żyją w strumieniach i rzekach, można je spotkać na łąkach, w lasach, w domu i ogrodzie. Były tu, kiedy nas nie było, ale o tym, że są, my sami często nie wiemy. Stworzenia małe i duże, a wszystkie niezwykłe. Towarzyszą nam od zarania dziejów, tylko rzadko kiedy je spotykamy, bo gdy one wstają, my zapadamy w sen. I żeby je dostrzec, trzeba użyć odrobiny wyobraźni, a z tym różnie bywa…

Dlatego nasz spektakl potraktujcie jako przewodnik po świecie stworów, których rodowód sięga mitologii słowiańskich. Przedstawienie daje niepowtarzalną okazję, by trochę się z nimi zapoznać podglądając perypetie towarzyszące ich nocnemu życiu.

They are everywhere: inside mountains and in caves, they live in streams and rivers and can be found in meadows, forests, in households and gardens. They were here, when we were not, but we are often not aware of their existence. Little and big creatures, all amazing. They accompany us from the beginning of the world, but we do not meet them often while they are up when we go to sleep. And in order to notice them, one has to use imagination, and it is not always so easy…
That is why, treat our performance as a guide throughout the world of creatures that were born in Slavonic myths. The performance is a unique opportunity to get to know them by observing their nightlife.