SŁOMKOWY KAPELUSZ / THE ITALIAN STRAW HAT

Eugène Labiche

Reżyseria / Direction: Paweł Aigner
Scenografia / Scenography: Pavel Hubička
Muzyka / Music: Piotr Klimek
Choreografia / Choreography: Karolina Garbacik
Przygotowanie i opieka wokalna / Vocal consultations: Cezary Szyfman
Asystent choreografa / Assisstant choreographer: Katarzyna Daszuta
Obsada / Cast: Łucja  Grzeszczyk, Sylwia Janowicz-Dobrowolska, Grażyna Kozłowska, Barbara Muszyńska-Piecka, Izabela Maria Wilczewska, Kamila Wróbel, Krzysztof Bitdorf, Wiesław Czołpiński, Piotr Damulewicz, Ryszard Doliński, Mirosław Janczuk (inspicjent / stage manager), Michał Jarmoszuk, Krzysztof Pilat, Błażej Piotrowski, Mateusz Smaczny, Adam Zieleniecki, Paweł Chomczyk (gościnnie / guest performance)

„Słomkowy Kapelusz” to pełna dowcipnych dialogów farsa, której akcja rozgrywa się wokół poszukiwań tytułowego kapelusza.
Młody paryżanin Fadinard ma właśnie poślubić Helenę Nonancourt, córkę zamożnego ogrodnika z prowincji. Niestety pech sprawia, że Koń Fadinarda zjada niechcący wiszący na drzewie słomkowy kapelusz należący do pani Eleonory Beauperthuis, „cnotliwej” damy, bawiącej akurat na spotkaniu ze swym ognistym kochankiem. W obawie przed podejrzeniami zazdrosnego męża wynikłymi z braku kompletnej garderoby, Pani Beauperthuis domaga się od Fadinarda zwrócenia owego nakrycia głowy w trybie natychmiastowym.
Zaczyna się walka o odnalezienie kapelusza, w której jedną ze stron jest nieszczęsny Fadinard, drugą zaś cała masa niespodziewanych przeszkód i wypadków. Co z tego wyniknie? Przekonajcie się, Państwo, sami.
„Słomkowy Kapelusz” mistrza francuskiej farsy, Eugène’a Labiche’a, to nie lada gratka dla wszystkich wielbicieli inteligentnego poczucia humoru!

“The Italian Straw Hat” is a hilarious farce with main theme revolving around the search for a hat mentioned in a title of the performance. A young Parisian, Fadinard, is just to marry Helena Nonacourt, a daughter of a wealthy gardener from the province. Unfortunately, bad luck causes that the hat hanging on a tree is eaten accidentally by Fadinard’s horse. And the hat belongs to Mrs Eleonora Beauperthius – a “virtuous” lady, who is at the moment spending time with her fiery lover. For fear of her husband’s suspicions resulting from lack of her full clothing, Mrs Beauperthuis demands an immediate return of a hat from Fadinard.
A battle to retrieve the hat begins, in which on one side we have a poor Fadinard, and on the other a series of unexpected events and accidents. What will happen in the end? Look for yourselves.
“The Italian Straw Hat” written by French farce master, Eugène Labiche, is a real treat for all fans of intelligent humor!

Język spektaklu / Language of the performance: polski / Polish
180’ (z przerwą / with a break)
Przedstawienie / Performance: Wtorek / Tuesday, 19.06.2018, 19:00 – BTL DS

O TEATRZE / ABOUT THEATRE

Białystok POLSKA / Bialystok POLAND
BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK

Dyrektor / Director: Jacek Malinowski

Białostocki Teatr Lalek (BTL) to jedno z najbardziej prestiżowych miejsc na mapie kulturalnej północno-wschodniej Polski oraz jedna z najlepszych scen lalkowych w kraju.

Teatr działa nieprzerwanie jako scena zawodowa od 1953 roku. Prezentuje spektakle zarówno dla dzieci jak i widzów dorosłych, przygotowując w każdym sezonie teatralnym od 5 do 6 nowych premier. Niemal każda premiera w BTL jest produkcją międzynarodową, wykorzystującą rozmaite techniki lalkowe (kukła, pacynka, jawajka, marionetka, formy plastyczne i niekonwencjonalne), formy teatru wizualnego, teatru przedmiotu, teatru maski i teatru aktorskiego.

Z BTL współpracowali najwybitniejsi twórcy sztuki lalkarskiej, m.in. Jan Wilkowski i Adam Kilian, Jan Dorman, Leokadia Serafinowicz i Wojciech Wieczorkiewicz, Andrzej Dziedziul, Piotr Tomaszuk i Tadeusz Słobodzianek. Teatrem kierowali kolejno: Piotr Sawicki, Joanna Piekarska, Krzysztof Rau, Wojciech Kobrzyński i Wojciech Szelachowski, Marek Waszkiel. Od września 2012 r. Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym BTL jest Jacek Malinowski – reżyser, scenarzysta, profesor Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Akademii Teatralnej w Warszawie.

Artystyczny kapitał zgromadzony w tym miejscu nadal promieniuje na cały kosmos polskiego teatru formy. Dzięki Białostockiemu Teatrowi Lalek oraz współpracującemu z nim Wydziałowi Sztuki Lalkarskiej, Białystok stał się nie tylko „Mekką lalkarzy”, ale został także oficjalnie włączony w poczet „Miast Przyjaznych Lalkarstwu” poprzez członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu AVIAMA oraz POLUNIMA – Polskim Ośrodku Lalkarskim, będącym polską sekcją Międzynarodowego Stowarzyszenia Lalkarzy UNIMA, największej organizacji lalkarskiej na świecie. Dlatego też Białostocki Teatr Lalek to bez wątpienia najlepsze miejsce dla organizacji Nurtu Profesjonalnego Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich lalka-nie-lalka.

W bieżącym sezonie artystycznym Białostocki Teatr Lalek obchodzi jubileusz 65-lecia.

Bialystok Puppet Theatre (BTL) is one of the most prestigious places on the cultural map of north-east Poland as well as one of the best puppet theatres in the country.

The theatre has been working continuously as a professional scene since 1953. It presents performances for children as well as for the adults, preparing 5 to 6 premieres in each theatre season. Almost all premieres are international productions, making use of diverse puppet techniques (stick puppet, hand puppet, rod puppet, marionette and unconventional forms), visual theatre forms, forms of object theatre, mask theatre and drama theatre.

The most renown artists of puppetry art have been co-working with BTL, among them Jan Wilkowski and Adam Kiljan, Piotr Tomaszuk and Tadeusz Słobodzianek. The theatre was led by: Piotr Sawicki, Joanna Piekarska, Krzysztof Rau, Wojciech Kobrzyński and Wojciech Szelachowski, Marek Waszkiel. Since September 2012, Jacek Malinowski – director, playwright, Puppet Theatre Art Department professor – has been working as Administrative and Artistic Director of the Theatre. Artistic capital collected in this place still influences the whole world of Polish form theatre. Thanks to Bialystok Puppet Theatre as well as Puppet Theatre Art Department, Bialystok has become Puppeteers’ Mecca and it was officially affiliated as a “City Promoting Puppetry” through the membership in the AVIAMA International Association of Puppet-friendly Cities and POLUNIMA – Polish Puppetry Centre, being a Polish section of the UNIMA Union Internationale de la Marionnette, which is the biggest puppetry organization in the world. That is why, Bialystok Puppet Theatre is undoubtedly the best place to organize the Master Presentations of the International Festival of Puppetry Schools in Bialystok puppet-no-puppet. This year, Bialystok Puppet Theatre will celebrate 65th anniversary of its artistic activity.