WACHLARZ – TRAGICZNA MIŁOŚĆ DZIEWCZYNY / HAND FAN – A TRAGIC LOVE OF A GIRL

w sztuce użyto teksty napisane przez aktorów oraz dwudziesty szósty sonet Shakespeare’a / texts written by the actors and Shakespeare’s Sonnet 26 are used in the play.
Reżyseria / Direction: Blagoj Micevski
Scenografia / Scenography: Valentin Svetozarev
Kostiumy / Costumes: Blagoj Micevski
Muzyka / Music: Aleksandar Dimovski
Światło / Lighting: Ilija Dimovski
Choreografia / Choreography: Jagoda Dimovska
Obsada / Cast: Valentina Gramosli, Sonja Mihajlova, Marjan Gjorgjievski, Nikola Projchevski,

Romans w starym stylu rozgrywający się na stacji kolejowej… Niezależnie od pogody, młoda nieprzeciętna dziewczyna – wariatka – zawsze siedzi w poczekalni. Trzymając w dłoni wachlarz, siedzi na jednej z ławek. Możemy zadać pytanie – dlaczego? Po prostu. Za każdym razem ogarnia ją to samo uczucie rozczarowania, ale wciąż powraca na tę samą ławkę.

An old-fashioned romance at the railway station … No matter whether it rains or swelters, a young lunatic, extraordinary girl always sits in the waiting-room. She sits on a bench, holding a fan in her hands. We may ask why? Just like that. Overwhelmed with disappointment every single time, she always returns to her bench.

Język spektaklu / Language of the performance: macedoński z angielskimi napisami / Macedonian with English subtitles
70’
Przedstawienie / Performance: Środa / Wednesday, 20.06.2018, 20:00 (M) – BTL DS

O TEATRZE / ABOUT THEATRE

Bitola MACEDONIA / Bitola MACEDONIA
NATIONAL THEATRE OF BITOLA

Narodowy Teatr w Bitoli rozpoczął działalność 14 listopada 1944 roku jednoaktówką „Five named Gjore” autorstwa Vlado Maleskiego. Założycielami teatru byli: Jorgo Caca, dyrektor grupy, Vera Vuchkova, Dimche i Aco Stefanovscy, Meri Boshkova, Simo Georgievski, Slavche Matevski, Georgi Karev i Jovan Bejko. Pierwszym reżyserem był Aki Pavlovski. Od roku 1980, teatr działa w nowym budynku umożliwiającym zastosowanie najlepszych technologii i zapewniającym nowoczesne warunki pracy. W latach 1945-2001, teatr wystawił ponad 350 premier i zaprezentował ponad 7000 spektakli.  Dziś, to bezsprzecznie najlepszy teatr w Macedonii, szanowany i doceniany nie tylko na Bałkanach.

National Theatre of Bitola officially started working at the 14th November 1944, with the performance of one-act play “Five-named Gjore” by Vlado Maleski. The founding members of the Theatre are: Jorgo Caca, manager of the group, Vera Vuchkova, Dimche and Aco Stefanovski, Meri Boshkova, Simo Georgievski, Slavche Matevski, Georgi Karev and Jovan Bejko. The first director is Aki Pavlovski. Since 1980, the theatre has functioned in a new, significantly functional building, enabling best technological working conditions. From the period of 1945 to 2001, the National Theatre of Bitola has performed over 350 premieres and over 7000 performances. Today, this theatre is undoubtedly the most successful theatre in Macedonia, affirmed and respected not only in the Balkan region but farther more.