GERDA

Hans Christian Andersen, Alžbeta Kovaničová oraz zespół / and the creative team

Dramaturgia / Dramaturgy: Paulína Belická
Reżyseria / Direction: Alžbeta Kovaničová
Scenografia / Scenography: Juliána Dubovská
Kostiumy / Costumes: Juliána Dubovská
Światło / Light: Juliána Dubovská
Muzyka / Music: Michal Kinik, Janis Joplin
Dźwięk / Sound design: Michal Kinik
Obsada / Cast: Mária Ševčíková, Lenka Škoricová

Gerda znajduje się w Królestwie Królowej Śniegu i myśli, że to najlepsze z możliwych miejsce na świecie. Ale to dlatego, że w jej sercu utkwił kawałeczek lustra.

Przedstawienie „Gerda” powstało z inspiracji baśnią Hansa Christiana Andersena „Królowa Śniegu”.
Co stanie się z małą dziewczynką, kiedy jej mama odejdzie do nieba? Czy zostanie podzielona na pół i w ten sposób powstanie pół i pół dziewczynki? Ile to jest jeden plus jeden dziewczynki? Dwie dziewczynki? A może nie? Czy to możliwe by podzielić i dodać małą dziewczynkę? Może…
I co stanie się z mamą, jeśli dziewczynka zostanie tu?
Małe światełko.
Gdzie?
Tu. W środku dziewczynki.

Gerda is in the Snow Queen´s kingdom and she thinks it is the best place in the world. But that is because she has got a little piece of glass in her hearth.
The production “Gerda” is based on Hans Christian Andersen’s fairy tale “Snow Queen”.
What happens to a little girl, when her mum goes to heaven? Will she be divided into two and then will there be a half and a half of her? How much is one plus one little girl? Two little girls. Or not? Is it possible to divide or add a little girl? Possibly…
And what happens to the mum, when the little girl stays here?
A little light.
Where?
Here. Inside of the little girl.

Język spektaklu / Language of the performance: słowacki / Slovak
45’
Przedstawienie / Performance: Środa / Wednesday, 20.06.2018, 12:00 – ATB 214

O SZKOLE / ABOUT SCHOOL

Bratysława SŁOWACJA / Bratislava SLOVAKIA
AKADEMIA SZTUK SCENICZNYCH
Wydział Teatralny, Katedra Lalkarstwa
ACADEMY OF PERFORMING ARTS
Theatre Faculty, Department of Puppetry

Akademia Sztuk Scenicznych w Bratysławie została założona w 1949. Wydział Teatralny z Katedrą Lalkarstwa to jeden z najmłodszych wydziałów Akademii. Celem pracy Katedry jest edukacja studentów i przygotowanie ich do zawodu aktora-lalkarza. Dlatego też, oprócz podstawowych przedmiotów rozwijających umiejętności gry w żywym planie, pracy głosem i ciałem oraz przedmiotów wspierających rozwój kreatywności i wyobraźni, studia umożliwiają zdobycie specyficznych umiejętności charakterystycznych dla teatru lalek. Obok tradycyjnych technik lalkowych, studenci konfrontowani są z różnorodnymi metodami pracy teatru hybrydowego, teatru materii i teatru otwartego, co tworzy przestrzeń do podjęcia interdyscyplinarnych projektów. Edukacja na Wydziale kompleksowo przygotowuje studentów do pracy w przestrzeni gry aktorskiej, dramaturgii, reżyserii i scenografii, włączywszy w to technologię lalek. Studia odbywają się na trzech poziomach: licencjackim, magisterskim i doktorskim.

The Academy of Performing Arts in Bratislava was founded in 1949. The Department of Puppetry of Theatre Faculty is one of the youngest departments of the Academy. The objective of the Department is education of students for their professional career in puppet theatres. Therefore, beside the basic development of acting skills, voice and movement abilities, supporting the creativity and imagination, the studies at the department teach specific skills of puppet theatre. Next to classical forms, the variety of approaches and methods of hybrid, material, open theatre have their place here. This creates a space for interdisciplinary projects. The education includes complex preparation of the students in the field of acting, dramaturgy, directing and stage and puppetry design including technology of puppets on three levels: bachelor´s master´s and doctoral.