Ułatwienia dostępu

TU JESTEŚMY / HERE WE STAND

pokaz studentów pierwszego roku / demonstration of first-year students
Obsada / Cast: Petra Ács, Sára Gyöngyi Bánky, Ágnes Bartos, Bettina Csarkó, Hanna Júlia Cseri, Csenge Berta Ecsedi, Orsolya Fodor, Klaudia Gardenö, Anna Ráhel Horgas, Anna Zorka Maróthy, Anna Siflis, Bendegúz Bartha, Norbert Csernák, Toma Hrisztov, Csaba Kedves, Attila L. Nagy, Laura Podlovics, Máté Szekeres

Tym razem studenci pierwszego roku kierunku aktorskiego i reżyserii UTFA przedstawią wyniki swojej pracy po roku studiów.  Na zajęciach poświęconych technikom animacji zajmowali się głównie poznaniem sposobów ożywiania przedmiotów, uruchamiali własne ręce, próbowali również animacji pacynki. Na kursie poświęconym muzyce próbowali zrozumieć czym jest muzyka teatralna i jak prawidłowo jej używać. Na zajęciach ruchowych nabierali świadomości własnego ciała, gestu. Wynikiem pracy na wszystkich tych polach jest montaż etiud ukazujący proces, któremu poddawani są studenci w trakcie nauki.

This time the UTFA’s (SZFE) first year classes of actors and directors specialized on puppetry introduce themselves at the festival. During their first academic year they studied in depth the topics of object animation, hand animation and glove puppet basics at the puppetry mastery classes. At the musical mastery classes they were dealing with the meaning of music and basics of usage. At the motion courses the main goal was reaching kinaesthetic awareness. A montage was set up from scenes born as a result of these working processes, which let us have a review on the results of the work they have at their first year.

Język spektaklu / Language of the performance: bez tekstu / no text
50’
Przedstawienie / Performance: Czwartek / Thursday, 21.06.2018, 10:00 (M), 12:00 – ATB TEATRO SZKOLE / ABOUT SCHOOL

Budapeszt WĘGRY / Budapest HUNGARY
UNIWERSYTET TEATRU I SZTUKI FILMOWEJ,
Instytut Sztuk Teatralnych
UNIVERSITY OF THEATRE AND FILM ARTS
Institute of Theatre Arts

Uniwersytet Teatru i Sztuki Filmowej w Budapeszcie jest najstarszą artystyczną uczelnią wyższą na Węgrzech. Jego historia rozpoczęła się w roku 1865, kiedy to otwarto na Węgrzech Szkołę Aktorstwa i przeprowadzono pierwszy profesjonalny trening w tym zawodzie. Wśród studentów Uniwersytetu są zdobywcy Oskarów, między innymi Mihály Kertész, Vilmos Zsigmond, István Szabó i Géza Röhrig.

Na naszym Uniwersytecie działa 5 instytutów – Instytut Sztuk Teatralnych, Instytut Filmu, Instytut Wiedzy o Kulturze, Studia doktoranckie, Centrum kształcenia Dorosłych – które prowadzą kursy na kierunkach: Aktorstwo, Reżyseria, Dramaturgia, Teatr Stosowany, Film, Produkcja, Film Dokumentalny, Muzyka Teatralna i Filmowa. W roku akademickim 2008/2009 otwarto nowy kierunek: Choreografia-Reżyseria w Teatrze Fizycznym.

The University of Theatre and Film Arts Budapest is the oldest art institution of higher education in Hungary. The history of the institution goes back to 1865 when the actor training in Hungary began and the School of Acting opened. Oscar-winning artists, including Mihály Kertész, Vilmos Zsigmond, István Szabó and Géza Röhrig, studied at UTFA.

Our University has 5 institutes: Institute of Theatre Arts, Institute of Film and Media, Institute of Art Theory and Mediation, Doctoral School, Adult Education Center. Our University courses include Acting, Stage Directing, Dramaturgy, Applied Theatre, Motion Picture Studies, Production Design, Documentary Filmmaking, and Composing for Theatre and Motion Picture. In the 2008/2009 academic year we launched a new program: Choreographer-Directors for Physical Theatre.