SOK Z ŻURAWIN / CRANBERRY JUICE

na podstawie tekstów / based on texts of
Leo Tolstoy, Nikolai Gogol, William Shakespeare, Victor Hugo, Anton Chekhov, Lewis Carroll, Pierre Beaumarchais
Adaptacja i reżyseria / Adaptation and direction: Oleksandr Koval
Scenografia / Scenography: Dariia Kushnirenko
Obsada / Cast: Juliia Chulhanska, Anastasiia Hordieieva, Mariia Tsyplukhina, Dmytro Bondarenko, Oleksandr Volkov. Artem Yuvchenko

Spektakl „Sok z żurawin” został przygotowany przez studentów drugiego roku Charkowskiej uczelni pod opieką A. Kovala. To seria etiud opartych na klasycznych tekstach, które wszyscy znamy z dzieciństwa. Charyzmatyczny włoski chuligan Truffaldino, Alice Carroll, która utknęła między bielą a czernią, zakochany poeta Cyrano, oświecony Galilieo Galilei, pragnący obdarować świat cudem nauki, szalona Nina Zarechnaya, desperacko poszukująca miłości, zmysłowa Esmeralda, Anna Karenina w obliczu wyboru, naiwni młodzi Romeo i Julia i inni. Każdą historię przedstawiają inne przedmioty, dobrane tak by dostać się do ich serca, zrozumieć problem i spojrzeć na niego z różnych perspektyw. Te wędrowne elementy, mali ludzie chcący odnaleźć się w wielkim świecie, pragną kochać i dzielić się dokonywanymi odkryciami. Bogate przedstawienie z soczystym tytułem „Sok z żurawin”. Smacznego!

The performance “Cranberry Juice” was staged in the second year by students of the Kharkov National University of Arts named after I. P. Kotlyarevsky with the artistic director A. Koval. This is a series of sketches on classical works that everyone knows from childhood. This charismatic Italian hooligan Truffaldino, Alice Carroll, stuck between black and white, Cyrano being in love, the learned enlightener Galileo Galilei, who wants to give the world a miracle of science, the crazy Nina Zarechnaya, desperately seeking love, passionate Esmeralda, Anna Karenina facing the choice, naive youthful love Romeo and Juliet, and others. For each small story, a separate system of animation theater objects is selected to get to the heart of each problem, to consider it from different angles. These wandering entities, small people want to find themselves in a big world, want to love and share their discoveries in search of truth. A rich performance, under the juicy name “Cranberry Juice”. Bon Appetit!

Język spektaklu / Language of the performance: rosyjski / Russian
45’
Przedstawienie / Performance: Piątek / Friday, 22.06.2018, 12:00 – ATB 214

O SZKOLE / ABOUT SCHOOL

Charków UKRAINA /Kharkiv UKRAINE
CHARKOWSKI PAŃSTWOWY INSTYTUT SZTUKI IM I. P. KOTLJAROWSKIEGO
Wydział Aktorski i Reżyserski Teatru Animacji
KHARKIV NATIONAL I. P. KOTLYAREVSKI UNIVERSITY OF ART
Department of Mastery of the Actor and Direction of the Animation Theater

Uczelnia w Charkowie z Wydziałem Teatru Animacji została założona w roku 1969 przez Viktora Afanasyeva. Od tego czasu, ponad 500 aktorów i 100 reżyserów ukończyło studia na Wydziale i pracuje w teatrach na terenie Ukrainy, Rosji, Polski, Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu, Stanów Zjednoczonych i Gruzji. Studia kształcą na dwóch poziomach: licencjackim i magisterskim. Program studiów zakłada nabycie umiejętności animacyjnych w różnych technikach lalkowych. Wydział posiada własny teatr, gdzie prezentuje spektakle studentów oparte na tekstach Sofoklesa, Szekspira, Beaumarchais’a, Kulisha, Brechta. Na Wydziale pracują młodzi, ale doświadczeni artyści, cenieni aktorzy i reżyserzy związani z Charkowskim Akademickim Teatrem Lalek.

The Kharkiv school of the theater of animation was founded in 1969 by the People’s Artist of Ukraine Viktor Afanasyev. Over this time, more than 500 actors and more than 100 directors have been released who now work in puppet theaters in Ukraine, Russia, Poland, Belarus, Moldova, Kazakhstan, the USA, Georgia. The department trains bachelors and masters. The program of the department includes mastering the expressive abilities in various puppet techniques. The department possesses an educational theater, where students’ performances are staged, based on plays by Sophocles, Shakespeare, Beaumarchais, Kulish, Brecht. Pedagogical activity at the department is carried out by young but experienced teachers, leading artists and directors of the Kharkiv Academic Puppet Theater.