HRABIA MONTE CHRISTO W 30 MINUT / THE COUNT OF MONTE CRISTO IN 30 MINUTES

Na podstawie powieści / Based on the novel by Alexandre Dumas
Reżyseria i scenografia / Direction and scenography: Mārtiņš Gailis
Muzyka / Music: Fragmenty muzyki pop / Excerpts of pop music
Dźwięk / Sound design: Elīna Bojarkina
Obsada / Cast: Elīna Bojarkina, Sandija Dovgāne, Una Eglīte, Mārtiņš Gailis, Alīda Pērkone, Matīss Budovskis, Māris Skrodis,

Powieść Aleksandra Dumasa „Hrabia Monte Christo” ukazuje wszystkie warstwy społeczeństwa, począwszy od tych najniższych aż po najwyższe jego szczeble. Hrabia Monte Christo, Edmond Dantes, doświadcza tego, co niewyobrażalne i niemożliwe. A we współczesnym społeczeństwie niewiele się zmieniło – nadal w niezwykle prosty sposób można zniszczyć czyjeś życie. Spektakl próbuje opowiedzieć tę obszerną opowieść w 30 minut, podkreślając temat obojętności i zdrady. Wszystkie postaci grane są przez przemysłowo produkowane lalki.

Alexandre Duma’s novel “The Count of Monte Cristo” reflects a whole model of the society, from the lowest stratum to the highest. The Count of Monte Cristo Edmond Dantes experiences what seems inconceivable and impossible. Nothing much has changed in our contemporary society: it is easy to destroy other people’s lives. The performance tells this voluminous story in thirty minutes emphasizing the theme of indifference and betrayal. Industrially manufactured toys are playing all characters.

Język spektaklu / Language of the performance: angielski, szwargot / English, Gibberish
30’
Przedstawienie / Performance: Czwartek / Thursday, 21.06.2018, 18:00 – ATB TEATR

O SZKOLE / ABOUT SCHOOL

Ryga ŁOTWA / Riga LATVIA
ŁOTEWSKA AKADEMIA KULTURY
Wydział Sztuk Performatywnych
LATVIAN ACADEMY OF CULTURE
Performing Art Department

Łotewska  Akademia Kultury (LAC) to uniwersytet państwowy założony w 1990 roku, w którym otrzymać można tytuł licencjata, magistra lub doktora. LAC to jedyna uczelnia wyższa na Łotwie edukująca profesjonalistów w dziedzinie sztuk teatralnych i tańca współczesnego. Wydział Sztuk Performatywnych szkoli aktorów, reżyserów teatralnych, choreografów tańca współczesnego, dramaturgów i producentów teatralnych. Wykładowcami są najlepsi łotewscy artyści. LAC corocznie organizuje festiwal młodych reżyserów oraz prezentacji teatralnych, jak również konferencję naukową dotyczącą szeroko rozumianej kultury. LAC bierze również udział w projektach Erasmus+ i Nordplus organizowanych w celach wymiany studentów i wykładowców, współpracując z niemal setką uniwersytetów w całej Europie. Od 2015 roku, LAC jest także partnerem w projekcie PLETA – Platform of European Theatre Academies. Od 2018 roku, LAC jest członkiem NORTEAS – Nordplus network for Nordic and Baltic theatre and dance institutions of higher education.

Latvian Academy of Culture (LAC) is a state university founded in 1990. It is accredited to grant BA, MA and PhD grades in the Arts. LAC is the only higher education establishment in Latvia training performing art professionalists in the fields of theatre and contemporary dance. The Department of Performing Art trains actors, theatre directors, contemporary dance choreographers, playwrights, and theatre producers. The best Latvian theatre professionalists are involved as teaching staff. LAC is organizing yearly theatre festival of young directors, performance presentations, as well as research conferences on a broad range of aspects of culture. LAC participates in the Erasmus+ and Nordplus programs organizing student and teacher exchange in co-operation with nearly 100 universities all over Europe. Since 2015 LAC is part of PLETA – Platform of European Theatre Academies. Since 2018 LAC is part of NORTEAS – Nordplus network for Nordic and Baltic theatre and dance institutions of higher education.