ILUMINACJA / ILLUMINATION

DYNAMICZNA ILUMINACJA FASADY BUDYNKU AKADEMII TEATRALNEJ ORAZ POKAZY ŚWIATŁO + DŹWIĘK / DYNAMIC ILLUMINATION OF THE THEATRE ACADEMY FACADE AND LIGHT + SOUND SHOWS

od / from 21:30 do / till 24:00 – ATB, od ulicy Sienkiewicza 14 / in front of the building on 14 Sienkiewicza str.

Autor: Artur Grycuk

Music: Marcin Nagnajewicz

Z okazji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej fasada kamienicy, w której swoją siedzibę ma Wydział Sztuki Lalkarskiej zyska nową oprawę. Dynamiczna iluminacja – pulsujące światło, zmieniające się kolory – „ożywią” na co dzień monochromatyczną, jasną ścianę, podkreślając detal architektoniczny i wyróżniając budynek w przestrzeni miejskiej. Kolorom i światłu towarzyszyć będzie muzyka: w formie pokazu oraz swoistego silent disco (dostępnego za pośrednictwem kodów QR). Projekt zrealizował sprzętowo i artystycznie Artur Grycuk. Artysta zajmuje się projektowaniem, które cechuje ekspresja estetyki i techniki. Zajmuje się tworzeniem animacji 3D i form filmowych. Realizuje iluminacje, pokazy mappingu i pokazy interaktywne. Trudni się projektowaniem: architektury, instalacji świetlnych, scenografii i form łączących sztukę i technikę.

On the occasion of the International Festival of Puppetry Art, the façade of the tenement house, where PTAD has its seat will gain a new look. Dynamic illumination – pulsing light, changing its colours – will give more life to a usually monochromatic, light wall. It will emphasize the architectonic detail and make the building more visible in city space. Colours and lights will be accompanied by music: in the form of a show and silent disco (available with QR codes). The project was realized technically and artistically by Artur Grycuk. The artist deals with projects, whose characteristic feature is the expression of aesthetics and technology. He creates 3D animations and film forms. He realizes illuminations, mapping shows and interactive presentations. He is best recognizable for his projects of: architecture, light installations, scenographies and forms linking art and technology.