PRZEBIEGŁY LIS / TRICKY FOX

Reżyseria / Direction: Kateryna Lukianenko
Scenografia i kostiumy / Scenography and costumes: Daria Volokushyna
Światło / Light: Volodymyr Hrabovskiy
Muzyka / Music: Vladlen Pupkov
Dźwięk / Sound design: Kateryna Lukianenko, Vladlen Pupkov
Tłumaczenie / Translation: Kateryna Lukianenko
Obsada / Cast: Valentyna Korsunska-Marchenko, Anna Siedova, Ruslan Drapaliuk, Yurii Drupp

Dobrze znana opowieść o małym podstępnym lisie. Ale morał tej opowieści może okazać się jeszcze bardziej podstępny „dla każdego, kto podstępnym już jest”. Zabawne, interaktywne przedstawienie dla dzieci i całej rodziny.

Well-known story about a little tricky fox. But the morality of the performance is “for every cunning one even more cunning”. A funny interactive show for children and the whole family.

Język spektaklu / Language of the performance: angielski / English
35’
Przedstawienie / Performance: Czwartek / Thursday, 21.06.2018, 13:00 – ATB 216

O SZKOLE / ABOUT SCHOOL 

Kijów UKRAINA / Kyiv UKRAINE
KIJOWSKI NARODOWY UNIWERSYTET TEATRU, FILMU I TELEWIZJI IM. I. K. KARPENKO-KAROWA
Wydział Sztuki Teatralnej, Katedra Aktorstwa i Reżyserii Teatru Lalek
KYIV NATIONAL I. K. KARPENKO-KARYI THEATRE, CINEMA AND TELEVISION UNIVERSITY
Department of Theatrical Arts, Faculty of Acting and Directing Arts of Puppet Theatre

Kijowski Narodowy Uniwersytet Teatru, Filmu i Telewizji jest wiodącą instytucją edukacyjną wśród wszystkich uczelni artystycznych na Ukrainie. Uniwersytet posiada dwa wydziały (Wydział Sztuki Teatralnej oraz Wydział Sztuk Filmowych i Telewizyjnych), w skład których wchodzi 20 katedr prowadzących zarówno studia licencjackie jak i magisterskie.

Katedra Aktorstwa i Reżyserii Teatru Lalek została otwarta na Wydziale Sztuki Teatralnej w 2003 roku. Jej założycielem i kierownikiem jest Leonid Popov. W roku 2011 otwarty został nowy kierunek studiów – Scenografia Teatru Lalek. Głównym celem działalności uczelni jest eksploracja i promocja świata teatru lalek. Podczas nauki, studenci poznają techniki lalkowe, takie jak jawajka, marionetka, lalki szopkowe, lalki płaskie, lalki cieniowe. Zarówno wykładowcy, jak i studenci, biorą udział w festiwalach lalkowych w kraju i za granicą. Uczestniczą także w licznych konferencjach naukowych i sympozjach – swoje referaty prezentowali w Rosji, Mołdawii,  Peru,  Portugalii, Kazachstanie, Serbii, Gruzji, Chinach oraz na Białorusi, Słowacji i Litwie.

Kyiv National I.K. Karpenko-Karyi Theatre, Cinema and Televsion University is a leading educational institution among all artistic schools in Ukraine. The university consists of two departments (Department of Theatrical Arts and Department of Screen Arts) that include 20 faculties that educate on a BA and MA level.

The Faculty of Acting and Directing Arts of Puppet Theatre was founded in 2003 as a part of the Department of Theatrical Arts. Its founder and leader is Leonid Popow. In 2011 the new Faculty was opened – Scenery of Puppet Theater. The main aim of the school is to open the world towards puppetry. During the education process, students learn various puppet techniques, rod puppet, marionettes, vertep puppet, planschet puppet, shadow puppet. Students and professors also take part in national and international festivals of puppetry art, symposia and conferences in Belarus, Russia, Slovakia, Lithuania, Moldova, Peru, Portugal, Spain, Serbia, Kazakhstan, Georgia, China.