Ułatwienia dostępu

PUSZCZAŃSKIE OPOWIEŚCI / WILDERNESS TALES

KOOPERACJA FLUG
Opieka artystyczna i teksty piosenek / Artistic guidance and song texts: Michał Jarmoszuk
Muzyka / Music: Zespół / Ensemble
Konsultacje muzyczne / Music consultations: Patryk Ołdziejewski
Scenografia i kostiumy / Scenography and costumes: Martyna Dworakowska
Światło / Light: Maciej Iwańczyk
Obsada / Cast:  Urszula Chrzanowska, Daniel Lasecki, Mateusz Smaczny, Michał Jarmoszuk (głos / the Voice), Cezary Jabłoński , Michał Karwowski

Na końcu świata, bo tak się mówi o tym tajemniczym miejscu – gdzie wiecznie zabiegana ludzka stopa nie zostawiła swego śladu – następuje niezwykłe zjawisko. Raz na tysiąc lat spotykają się tam Dobre Duchy. Gdzieś w sercu pierwotnych lasów, w gęstwinach mroku pokłonią się najpiękniejszej i niczym nie skalanej dzikiej naturze. Czy wyjawi ona przed nimi swoje sekrety i tajemnice? Wyruszmy razem na wędrówkę w głąb najstarszej z puszcz – Puszczy Białowieskiej. Być może legenda krążąca od uroczyska do uroczyska zaczyna powoli umierać w ludziach. Być może, ale w Puszczy pozostanie ona wiecznie żywa.

„Puszczańskie opowieści” to projekt muzyczny, który narodził się ze współpracy niezależnej grupy teatralnej Kooperacja Flug oraz Białostockiego Teatru Lalek. W swojej strukturze łączy ze sobą formę koncertu z teatralnymi środkami wyrazu. Teksty piosenek zostały oparte o legendy i opowiadania spisane przez Waldemara Sieradzkiego – wieloletniego nadleśniczego Puszczy Białowieskiej oraz Puszczy Knyszyńskiej. Muzyka zaś, a w zasadzie jej fundamenty powstawały podczas nocnych jam sessions.

At the end of the world, as one called this mysterious place – where there is no trace of eternally harried humans – an unusual phenomenon takes place. Once in a thousand years, Good Spirits meet. Somewhere in the heart of natural forests, in a tangle of darkness they will bow in front of wild nature – most beautiful and pure of all. Will she disclose her secrets and mysteries to them? Let’s set off on a journey towards deepest regions of wilderness – Bialowieza Forest. Perhaps, this legend circling from one sacred site to the other is slowly dying in people. Perhaps, but in the Wilderness it will stay alive forever.

“Wilderness Tales” is a music project, which was created as a cooperation of an independent theatre group The Flug Cooperation and Bialystok Puppet Theatre. In its structure, it links a form of a concert with theatrical means of expression. Song texts were based on legends and stories written by Waldemar Sieradzki – a forester of Bialowieza Forest and Knyszynska Forest. And the music, or rather its foundations, was created during night jam sessions.

Język spektaklu / Language of the performance: polski / Polish
60’
Przedstawienie / Performance: Piątek / Friday, 22.06.2018, 16:00 – BTL DS

KOOPERACJA FLUG / THE FLUG COOPERATION

Kooperacja Flug to niezależna grupa teatralna, założona w czerwcu 2014 roku z inicjatywy studentów Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Kooperacja stawia na współpracę między ludźmi, nie posiada więc stałego i zamkniętego zespołu aktorskiego. Jej celem jest poszukiwanie nowych rozwiązań w teatrze dla dzieci jak i w teatrze dla widzów dorosłych. Flug to nie tylko maszyna, która w przeszłości umożliwiała aktorom latanie nad sceną, to także alegoryczne postrzeganie szeroko pojętego teatru ożywionej formy przez samych założycieli grupy. Artyści prezentowali swoje spektakle na festiwalach w Warszawie, Szczecinie, Kwidzyniu, Białymstoku, Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu, Bielsku Podlaskim oraz w Rijece (Chorwacja).

The Flug Cooperation is an independent theatre group established in June 2014 on the initiative of students of The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw, Puppet Theatre Art Department in Bialystok. The Cooperation is focused on collaboration with people that is why it does not have a fixed and closed team. Its goal is to look for new realizations in theatre both for children and for adults. Flug is not only a machine that enabled actors to fly above the stage in the past. For the founders of the group it is an allegory of the theatre of animated forms. The artists presented their works on festivals in Warsaw, Poznan, Szczecin, Kwidzyn, Bialystok, Ostrow Wielkopolski, Bielsk Podlaski and Rijeca (Croatia).