POBUDKA / RISE AND SHINE

Pomysł i wykonanie/ Concept and realization: Natalia Sakowicz
Opieka artystyczna / Artistic guidance: Marcin Bartnikowski
Dramaturgia / Dramaturgy: Zuzanna Bojda
Scenografia / Scenography: Maria Żynel
Muzyka / Music: Anna Stela
Konsultacje choreograficzne / Choreography consultations: Marta Bury
Światło / Light: Maciej Iwańczyk

Dawno, dawno temu, a może i nie tak dawno, a właściwie to może teraz, żyje sobie pewna dziewczyna. Nie jest ani specjalnie ładna, ani dobra, pobożna tym bardziej, nie jest jedną z księżniczek, o których sama czytała w dzieciństwie. Jest po prostu zwyczajną dziewczyną jakich wiele w jej krainie. Dziewczyna powinna już dorosnąć i stać się kobietą. Powinna wiele rzeczy, a jeszcze więcej nie powinna. Tymczasem ona gubi się w lesie. Niezdara. A tu jak wiadomo czyha pełno niebezpieczeństw. Dobrze byłoby wydostać się z tego lasu, jednak nie wiadomo która ścieżka jest właściwa.

„Pobudka”  to solowy spektakl lalkowy inspirowany najpopularniejszymi baśniami braci Grimm. Głównym tematem przedstawienia jest kobiecość dzisiaj. Co łączy współczesną dziewczynę ze Śpiącą Królewną czy z Czerwonym Kapturkiem? Czy mają jeszcze wspólne tematy, czy są sobie zupełnie obce?

Spektakl zrealizowany w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku. Partnerzy spektaklu:  Białostocki Teatr Lalek, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

Long, long time ago, or perhaps not so long ago, or perhaps at the time being, there lives a girl. She is not especially pretty, or kind-hearted, also not so religious, and she is surely not one of the princesses, similar to the ones she remembers from her childhood books. She is just an ordinary girl, just as other girls from her land. She should grow up and become a woman. She should do many things, and she should not do even more. But instead, she is lost in the forest. A clumsy one. And in that forest, she should be aware of many dangers. It would be good to find a way out, but which way is it?
“Rise and Shine” is a solo puppet performance inspired by most popular Grimm Brothers tales. Its main topic revolves around the theme of contemporary womanhood. Is there a link between a modern girl and a Sleeping Beauty or Little Red Riding Hood? Do they have anything in common, or perhaps not?

Performance realized as an artistic scholarship of the President of the City of Bialystok. Partners: Bialystok Puppet Theatre, Puppet Theatre Art Department of Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw.

Język spektaklu / Language of the performance: polski / Polish
60’
Przedstawienie / Performance: Sobota / Saturday, 23.06.2018, 12:15 – BTL MS

Białystok POLSKA / Bialystok POLAND
NATALIA SAKOWICZ

https://m.facebook.com/PobudkaNataliaSakowicz/?ref=bookmarks

Natalia Sakowicz – aktorka, tancerka, asystentka w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Wcześniej związana z Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku („Momo” reż. Agnieszka Korytkowska-Mazur, „Rewizor” reż. Jacek Jabrzyk, „Dziady III” reż. Natalia Korczakowska). Współpracuje z Teatrem Dramatycznym m.st. Warszawy („Cabaret” reż. Ewelina Piotrowska), Teatrem Łaźnia Nowa w Krakowie („Baśnie z 1001 bloku” reż. Magdalena Miklasz), Warszawską Operą Kameralną (Scena Marionetek: „La serva padrona”, „Uprowadzenie z Seraju” reż. Lesław Piecka) oraz z teatrami niezależnymi: Teatrem Malabar Hotel („Danton” reż. Magdalena Miklasz, „Wesele” reż. Marcin Bartnikowski i Magdalena Czajkowska, „Don Juan” reż. Ewa Piotrowska) i Teatrem Latarnia („Dzienniki Majdanu. Wschód!”, „Władcy” reż. Mateusz Tymura). W 2017 roku stworzyła autorski spektakl „Pobudka” zrealizowany w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku.

Natalia Sakowicz – an actress, dancer, assistant at the Puppet Theatre Art Department of Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw. Previously worked in Aleksander Węgierko Drama Theatre in Bialystok (“Momo” dir. Agnieszka Korytkowska-Mazur, “The Government Inspector” dir. Jacek Jabrzyk, “Forefathers’ Eve III” dir. Natalia Korczakowska). Co-works with Dramatic Theatre of the Capital City of Warsaw (“Cabaret” dir. Ewelina Piotrowska), Łaźnia Nowa Theatre in Cracow (“Tales from 1001st block” dir. Magdalena Miklasz), The Warsaw Chamber Opera (Marionette scene: “La serva padrona”, “The Abduction from the Seraglio” dir. Lesław Piecka) and independent theatre groups: Malabar Hotel Theatre (“Danton” dir. Magdalena Miklasz, “The Wedding” dir. Marcin Bartnikowski and Magdalena Czajkowska, “Don Juan” dir. Ewa Piotrowska) and Latarnia Theatre (“Maidan’s logs. East! “, “Lords” dir. Mateusz Tymura). In 2017, she created a performance “Rise and Shine”, realized as an artistic scholarship of the President of the City of Bialystok.