NICCOŚ

na podstawie dramatu Artur Pałyga „W środku słońca gromadzi się popiół”

Adaptacja: Zespół

Opieka artystyczna: Artur Dwulit, Agnieszka Makowska

Muzyka: Marcin Nagnajewicz

Konsultacje scenograficzne: Julia Skuratova

Obsada: Anna Złomańczuk, Daniel Skrzypczak, Emil Lipski

Co się dzieje tuż przed śmiercią człowieka? Jaki wpływ na ten ostatni moment ma nasza wiara? Czy to my decydujemy, co dalej? Czy ktoś na nas czeka? A może wszystko dzieje się tylko… w naszej głowie?

Spektakl „Niccoś” to historia inspirowana tekstem Artura Pałygi. Jej bohaterką jest Lucy, która znajduje się na granicy życia i śmierci. Tkwi w zawieszeniu, a napotkani przewodnicy, kreując kolejne historie, zadają jej ból. Dlaczego? Co musi się wydarzyć, aby Lucy się uwolniła?

To opowieść o znaczeniu cierpienia, wolności, wierze i dojrzewaniu do dokonania ostatecznego wyboru. Projekt został zrealizowany przez studentów III roku kierunku aktorskiego WSL w ramach przedmiotu „Teatr ożywionej formy”.

Spektakl był prezentowany podczas XIII Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich METAFORMY 2017 we Wrocławiu.

What happens just before our death? What influence can our faith have on that last moment of our existence? Is someone waiting there for us? And perhaps all that happens is only… happening in ourselves?

The Performance “Nothing-Something” is a story inspired Artur Palyga’s text. Its main character is Lucy, who finds herself on the verge of life and death. She is trapped somewhere in between, and the guides she meets cause her pain by creating consecutive stories. Why? What must happen in order for Lucy to gain freedom?

It is a story about the meaning of suffering, freedom, faith and maturity before making the final choice. The project was realized by 3rd year students of PTAD on the subject “Live form theatre”.

The performance was presented during XIII International Meetings of Puppetry Schools “Metaforms” 2017 in Wroclaw.

Język spektaklu / Language of the performance: polski / Polish

35’