Ułatwienia dostępu

ONY

Tekst: Marta Guśniowska
Reżyseria / Direction: Jacek Malinowski
Scenografia, lalki i kostiumy / Scenography, puppets and costumes: Giedrė Brazytė
Muzyka / Music: Antanas Jasenka
Multimedia / Multimedia: Mantas Bardauskas
Obsada / Cast: Łucja Grzeszczyk, Ryszard Doliński, Michał Jarmoszuk

Cóż można napisać o „Onym”? Dla wszystkich tych, którzy przyzwyczaili się już do tekstów Marty Guśniowskiej, zabawnych, ciepłych baśni, poprzewracanych do góry nogami, „Ony” może być nie lada niespodzianką. Bo oto mamy baśń poetycką, liryczną – choć nie pozbawioną humoru – opowieść o życiu tytułowego Onego, którego poznajemy jako ośmiolatka, a rozstajemy się z nim u schyłku jego niezwykłego żywota.

Pełna niespodziewanych zwrotów akcji inscenizacja Jacka Malinowskiego, okraszona klimatyczną muzyką i scenografią autorstwa zadomowionych już w BTL litewskich artystów (Antanasa Jasenki i Giedrė Brazytė) to propozycja dla całej rodziny. Każdy, bez względu na wiek, odnajdzie w niej coś dla siebie – od zaskakujących przygód tytułowego bohatera, przez liczne zabawy słowem, aż po filozoficzną refleksję. Zapraszamy!

Spektakl powstał w trakcie polsko-litewskiego projektu „Deus ex Machina”, współfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu PROMESA 2017.

What can be written about “Ony”? For all of those, who got used to Marta Guśniowska’s texts – funny, warm fairy tales, often turned upside down – “Ony” can be quite a surprise. Here we have a poetic tale, a lyrical one – although not devoid of humour – a tale about life of Ony, who we meet as an eight-year-old boy and we leave at the end of His unusual life.
The performance prepared by Jacek Malinowski, filled with numerous plot twists as well as climatic music and scenography, whose authors are well-known Lithuanian artists (Antanas Jasenka and Giedrė Brazytė), often co-working with BTL during last years, constitute an offer for the whole family. Everyone, irrespective of age, will surely find there something for themselves – from surprising adventures of the main character, through diverse plays with words, till a kind of philosophical reflection. Enjoy!

The performance was created during the Polish-Lithuanian project “Deus ex Machina”, co-financed by the Minister of Culture and National Heritage as part of PROMESA 2017 program.

Język spektaklu / Language of the performance: polski / Polish
70’
Przedstawienie / Performance: Środa / Wednesday, 20.06.2018, 18:00 – BTL MS

O TEATRZE / ABOUT THEATRE

Białystok POLSKA / Bialystok POLAND
BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK

Dyrektor / Director: Jacek Malinowski

Białostocki Teatr Lalek (BTL) to jedno z najbardziej prestiżowych miejsc na mapie kulturalnej północno-wschodniej Polski oraz jedna z najlepszych scen lalkowych w kraju.

Teatr działa nieprzerwanie jako scena zawodowa od 1953 roku. Prezentuje spektakle zarówno dla dzieci jak i widzów dorosłych, przygotowując w każdym sezonie teatralnym od 5 do 6 nowych premier. Niemal każda premiera w BTL jest produkcją międzynarodową, wykorzystującą rozmaite techniki lalkowe (kukła, pacynka, jawajka, marionetka, formy plastyczne i niekonwencjonalne), formy teatru wizualnego, teatru przedmiotu, teatru maski i teatru aktorskiego.

Z BTL współpracowali najwybitniejsi twórcy sztuki lalkarskiej, m.in. Jan Wilkowski i Adam Kilian, Jan Dorman, Leokadia Serafinowicz i Wojciech Wieczorkiewicz, Andrzej Dziedziul, Piotr Tomaszuk i Tadeusz Słobodzianek. Teatrem kierowali kolejno: Piotr Sawicki, Joanna Piekarska, Krzysztof Rau, Wojciech Kobrzyński i Wojciech Szelachowski, Marek Waszkiel. Od września 2012 r. Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym BTL jest Jacek Malinowski – reżyser, scenarzysta, profesor Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Akademii Teatralnej w Warszawie.

Artystyczny kapitał zgromadzony w tym miejscu nadal promieniuje na cały kosmos polskiego teatru formy. Dzięki Białostockiemu Teatrowi Lalek oraz współpracującemu z nim Wydziałowi Sztuki Lalkarskiej, Białystok stał się nie tylko „Mekką lalkarzy”, ale został także oficjalnie włączony w poczet „Miast Przyjaznych Lalkarstwu” poprzez członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu AVIAMA oraz POLUNIMA – Polskim Ośrodku Lalkarskim, będącym polską sekcją Międzynarodowego Stowarzyszenia Lalkarzy UNIMA, największej organizacji lalkarskiej na świecie. Dlatego też Białostocki Teatr Lalek to bez wątpienia najlepsze miejsce dla organizacji Nurtu Profesjonalnego Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich lalka-nie-lalka.

W bieżącym sezonie artystycznym Białostocki Teatr Lalek obchodzi jubileusz 65-lecia.

Bialystok Puppet Theatre (BTL) is one of the most prestigious places on the cultural map of north-east Poland as well as one of the best puppet theatres in the country.

The theatre has been working continuously as a professional scene since 1953. It presents performances for children as well as for the adults, preparing 5 to 6 premieres in each theatre season. Almost all premieres are international productions, making use of diverse puppet techniques (stick puppet, hand puppet, rod puppet, marionette and unconventional forms), visual theatre forms, forms of object theatre, mask theatre and drama theatre.

The most renown artists of puppetry art have been co-working with BTL, among them Jan Wilkowski and Adam Kiljan, Piotr Tomaszuk and Tadeusz Słobodzianek. The theatre was led by: Piotr Sawicki, Joanna Piekarska, Krzysztof Rau, Wojciech Kobrzyński and Wojciech Szelachowski, Marek Waszkiel. Since September 2012, Jacek Malinowski – director, playwright, Puppet Theatre Art Department professor – has been working as Administrative and Artistic Director of the Theatre. Artistic capital collected in this place still influences the whole world of Polish form theatre. Thanks to Bialystok Puppet Theatre as well as Puppet Theatre Art Department, Bialystok has become Puppeteers’ Mecca and it was officially affiliated as a “City Promoting Puppetry” through the membership in the AVIAMA International Association of Puppet-friendly Cities and POLUNIMA – Polish Puppetry Centre, being a Polish section of the UNIMA Union Internationale de la Marionnette, which is the biggest puppetry organization in the world. That is why, Bialystok Puppet Theatre is undoubtedly the best place to organize the Master Presentations of the International Festival of Puppetry Schools in Bialystok puppet-no-puppet. This year, Bialystok Puppet Theatre will celebrate 65th anniversary of its artistic activity.