WZMACNIAJĄC WIĘZI ALBO  / STRENGTHENING BONDS OR

Eriks Adamsons
WZMACNIAJĄC WIĘZI ALBO / STRENGTHENING BONDS OR
0100 1100
0101 0101
0100 0100
0100 1111

Adaptacja, reżyseria i scenografia / Adaptation, direction and scenography: Agris Krapivņickis
Muzyka i dźwięk / Music and sound design: Madara Briede
Obsada / Cast: Elīna Bojarkina, Agris Krapivņickis Elizbete Skrastiņa, Matīss Millers, Rihards Zelezņevs

Przedstawienie inspirowane jest opowiadaniem „Riču raču” autorstwa litewskiego autora Eriska Adamsonsa. „Riču raču” to gra planszowa podobna do „Kimble”. Opowieść koncentruje się na relacji pomiędzy ojcem a synem, a przesłanie jest proste – jak ważny jest czas spędzony wspólnie z rodziną. Główni bohaterowie pojawiają się w świecie wirtualnym Ludo, w którym muszą pokonać trudności i stawić czoła wyzwaniom w różnych światach gry, czego efektem jest wzmocnienie ich wzajemnej relacji.

The play is inspired by the short story “Riču raču” written by a Latvian author Eriks Adamsons. “Riču raču” is a board game similar to “Kimble”. The story focuses on the relationship between father and son, and its message is simple – how important the time spent together with a family is. The main characters appear in a virtual world of Ludo where they have to overcome challenges and difficulties in various worlds of the game, which results in strengthening thier father-son relationship.

Język spektaklu / Language of the performance: bez tekstu / no text
35’
Przedstawienie / Performance: Czwartek / Thursday, 21.06.2018, 11:00 – ATB 214

O SZKOLE / ABOUT SCHOOL

Ryga ŁOTWA / Riga LATVIA
ŁOTEWSKA AKADEMIA KULTURY
Wydział Sztuk Performatywnych
LATVIAN ACADEMY OF CULTURE
Performing Art Department

Łotewska  Akademia Kultury (LAC) to uniwersytet państwowy założony w 1990 roku, w którym otrzymać można tytuł licencjata, magistra lub doktora. LAC to jedyna uczelnia wyższa na Łotwie edukująca profesjonalistów w dziedzinie sztuk teatralnych i tańca współczesnego. Wydział Sztuk Performatywnych szkoli aktorów, reżyserów teatralnych, choreografów tańca współczesnego, dramaturgów i producentów teatralnych. Wykładowcami są najlepsi łotewscy artyści. LAC corocznie organizuje festiwal młodych reżyserów oraz prezentacji teatralnych, jak również konferencję naukową dotyczącą szeroko rozumianej kultury. LAC bierze również udział w projektach Erasmus+ i Nordplus organizowanych w celach wymiany studentów i wykładowców, współpracując z niemal setką uniwersytetów w całej Europie. Od 2015 roku, LAC jest także partnerem w projekcie PLETA – Platform of European Theatre Academies. Od 2018 roku, LAC jest członkiem NORTEAS – Nordplus network for Nordic and Baltic theatre and dance institutions of higher education.

Latvian Academy of Culture (LAC) is a state university founded in 1990. It is accredited to grant BA, MA and PhD grades in the Arts. LAC is the only higher education establishment in Latvia training performing art professionalists in the fields of theatre and contemporary dance. The Department of Performing Art trains actors, theatre directors, contemporary dance choreographers, playwrights, and theatre producers. The best Latvian theatre professionalists are involved as teaching staff. LAC is organizing yearly theatre festival of young directors, performance presentations, as well as research conferences on a broad range of aspects of culture. LAC participates in the Erasmus+ and Nordplus programs organizing student and teacher exchange in co-operation with nearly 100 universities all over Europe. Since 2015 LAC is part of PLETA – Platform of European Theatre Academies. Since 2018 LAC is part of NORTEAS – Nordplus network for Nordic and Baltic theatre and dance institutions of higher education.