CZTERY MANIFESTY / FOUR MANIFESTOS

Studenci oraz / Students and Julika Mayer
Reżyseria / Direction: Julika Mayer
Obsada / Cast: Anne Sophie Dautz, Lazar Helga, Annina Mosimann, Lisbeth Nenoff, Adeline Ruess, Herve Solene, Anniek Vetter, Abdulsamad Murat

Jest to prezentacja pracy studentów pierwszego roku przygotowana pod opieką prof. Juliki Mayer,  koncentrująca się na interakcji pomiędzy ciałem a przedmiotem. W tej pracy studenci proszeni są również o napisanie osobistego manifestu dotyczącego kondycji „współczesnego teatru lalek”. Następnie, we współpracy z prof. Johanną Zehendner – specjalistką z zakresu wymowy, próbują stworzyć wspólną przestrzeń dla słowa i działań uruchamiających ciało i przedmiot. W ten sposób powstaje sytuacja performatywna, która próbuje interpretować tekst podczas kolejnych prób improwizacyjnych.

The presentation is realized by the first year students under the direction of Julika Mayer. This specific course encourages students to search for interactions between their own body and the objects. At the same time, the students are invited to write their personal “manifestos for contemporary Figurentheater”. In collaboration with the speech professor Johanna Zehendner, they experiment while creating resonance spaces between their texts and the object-scenes in order to create the situation, in which those two spheres begin to interfere with each other. This way they create a performative situation, which deals with an ambitious text in an improvised and random-based context.

Język spektaklu / Language of the performance: różne języki / various languages
45’
Przedstawienie / Performance: Środa / Wednesday, 20.06.2018, 11:00 – ATB TEATR

O SZKOLE / ABOUT SCHOOL

Stuttgart NIEMCY / Stuttgart GERMANY
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA MUZYKI I SZTUK SCENICZNYCH
Wydział Lalkarski
STATE UNIVERSITY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS
Figurentheater Department

Wydział Lalkarski został założony w 1983 roku i koncentruje się na eksploracji innowacyjnych form teatralnych, takich jak teatr przedmiotu i materii, chociaż sztuki plastyczne, jako punkt wyjścia procesu tworzenia, są wciąż ważną częścią programu studiów. Kurs licencjacki koncentruje się przede wszystkim na pracy z przedmiotem. Aktor stawiany jest w relacji z materią, obiektem, lalką i ciałem, ale zdobywa także umiejętność pracy z kamerą oraz w przestrzeni publicznej. Ponadto podczas studiów adepci uczą się tradycyjnych technik. Wydział Lalkarski to miejsce poszukiwań nowatorskich środków wyrazu, a jego celem jest wspieranie studentów w procesie odkrywania własnego języka teatru oraz wydobywania ich indywidualnego potencjału jako współczesnych twórców.

The department Figurentheater was founded in 1983 and since then it has been focused on the innovative theatre forms like material- and object theatre. Visual art as a starting point for the performing process is still part of the studies. The University’s bachelor degree course in Puppetry and animation stands for performing with things. We put ourselves in relation to material, objects, puppets and bodies on stage as well as in front of the film camera and in public space. The studies span from performing skills to art and creative design. The course includes traditional and contemporary animation techniques and confronts them with the current art context. The department Figurentheater regards itself as a place for contemporary artistic research with the aim to support the students in discovering their own artistic signature and creative potential to become a performer.