Ułatwienia dostępu

KIEDY WSZYSTKO BYŁO ZIELONE / WHEN ALL WAS GREEN

Sztuka lalkowa bez słów o rodzaju ludzkim, naturze i chciwości / A puppetry play without words about mankind, nature and greed
Dramaturgia / Dramaturgy and plot development: Dikla Katz, Avi Zlicha
Reżyseria i scenografia / Direction and design: Avi Zlicha, Dikla Katz
Lalki i konstrukcje scenograficzne / Puppets and set construction: Marbe Yadaim Studio
Muzyka / Music: Johnny Tal
Reżyseria świateł / Lighting design: Ziv Voloshin
Technika / Technician: Liad Malone
Obsada / Cast: Avi Zlicha, Dikla Katz

Przechadzając się po ulicach Tel Awiwu, patrząc na drzewa i jednocześnie znajdując porzucone stare książki (czekające aż ktoś weźmie je do domu), zrozumieliśmy, jak ogromna zależność zachodzi pomiędzy drzewami i książkami. Dlatego też, zamiast wyrzucać książki na śmietnik, zebraliśmy je – ponad 100 egzemplarzy – i przetworzyliśmy na scenografię, rekwizyty i lalki, tym samym dając im nowe życie. Nie było naszą intencją by unifikować znalezione wolumeny – w rezultacie druk w różnych językach widoczny jest we wszystkich elementach przedstawienia. Podczas tworzenia „Kiedy wszystko było zielone”, ocalone drzewa-książki pomagały nam odkrywać ruchome obrazy i metafory, które łączą na powrót te dwie rzeczywistości.

Spektakl był tworzony na oczach dzieci wywodzących się z różnych kultur i krajów, ale wszyscy widzowie reagowali podobnie, zdając sobie sprawę, jak wielką szkodę wyrządzają sobie nawzajem, własnymi rękami i własnymi czynami. Odbiorcy pokazu, obserwując jak ścinane są drzewa, jak ta delikatna relacja pomiędzy człowiekiem a naturą zostaje przerwana, zaczynają rozumieć, że owa relacja dotyczy również stosunku do przyjaciół, krajów i warstw społecznych. Brak słów pozwala z kolei każdemu widzowi prowadzić własną narrację, najbliższą swojemu sercu.

While walking through the streets of Tel-Aviv, looking at trees, finding abandoned old books waiting for someone to take them home, we found a strong equivalence between trees and books. Therefore, after collecting almost 100 old books, instead of throwing them to the garbage, we recycled them into a set, objects and puppets. There was no intention to hide the texture, thus printed words, in different languages can be seen all over the visuals of the show. In the process of creating “When All Was Green” the books-trees equivalence led us to discover moving images and metaphors that are reconnecting the two realms back together.

“When All Was Green” connects numerous roots between ecology and shared-existence. It was performed in front of children from different cultures and nationalities and they all responded the same – through an allegory without words, the audience realizes the immense damage we are causing to each other with our own hands, with our own deeds. They watch how the trees are being cut off, how the delicate balance between mankind and nature is being broken and they begin to realize that it can be similarly related to relations between friends, countries or sectors in society. And because it is a play without words, it allows every spectator to tell himself his own story that stays close to his own heart.

Język spektaklu / Language of the performance: bez tekstu / no text
45’
Przedstawienie / Performance: Piątek / Friday, 22.06.2018, 14:00, 18:00 (M) – BTL MS

O TEATRZE / ABOUT THEATRE

Tel Awiw IZRAEL / Tel-Aviv ISRAEL
THE KEY THEATRE
Dyrektorzy / Directors: Dikla Katz, Avi Zlicha

Teatr Key został założony w 1998 roku przez pisarza Diklę Katza i aktora Aviego Zlicha – absolwentów Uniwersytetu w Tel Awiwie, Wydziału Filmu i Telewizji oraz Wydziału Teatru. Key to teatr skierowany do młodej publiczności, prezentujący swoje spektakle zarówno na terenie Izraela jak i poza jego granicami, który stara się docierać do widzów z różnych kultur i różnorodnych środowisk. Celem teatru jest tworzenie przedstawień łączących wysoki poziom artystyczny i ważne tematy, równocześnie prowokujący i zmuszający do myślenia. Chcemy wzbudzać i rozwijać wyobraźnię odbiorców. Wierzymy, że tworząc nierzeczywisty, fantastyczny świat kierowany do młodych ludzi, poszerzamy ich horyzonty i zrozumienie dla miejsc, w których wszyscy żyjemy. Nasze przedstawienia „Kiedy wszystko było zielone” i „Baron Munchausen” były prezentowane i wielokrotnie nagradzane na międzynarodowych festiwalach w Wietnamie, Kazachstanie, Turcji, na Węgrzech, w Senegalu, Korei, Macedonii, Bułgarii, Armenii, we Włoszech, na Tajwanie, w Słowenii, Japonii, Kosowie, Norwegii, Polsce, na Białorusi, Słowacji, Tajlandii, w Birmie, w Indiach, Czarnogórze, Chorwacji, Rumunii,  Singapurze i Danii. Nasz teatr współpracuje z Orkiestrą Kameralną w Izraelu, Muzeum Sztuki w Tel Awiwie oraz wieloma instytucjami kultury w Izraelu i za granicą. Jest również członkiem organizacji międzynarodowych, takich jak ASSITEJ i UNIMA.

The Key Theatre was established in 1998 as a collaboration between writer Dikla Katz and actor Avi Zlicha – graduates of Tel-Aviv University from the Film and TV and Theatre departments respectively. As a theatre for young audiences (TYA) that travels throughout Israel and abroad, we seek to reach audiences from different cultures and backgrounds and strive to create performances which will be artistic as well as thought-provoking. We seek to encourage curiosity and imagination and believe that by creating fantastic, non-realistic children’s theatre we can make a basis for acquaintance and a wide understating of the place we are living in. Our performances “When all Was Green” and “Baron Munchausen” won many International awards and were presented in Vietnam, Kazakhstan, Turkey, Hungary, Senegal, Korea, Macedonia, Bulgaria, Armenia, Italy, Taiwan, Slovenia, Japan, Kosovo, Norway, Poland, Belarus, Slovakia, Thailand, Myanmar, India, Montenegro, Croatia, Romania, Singapore and Denmark. Throughout the years, the Key Theatre has collaborated with the Israeli Chamber Orchestra, Tel-Aviv Museum of Art and Cultural institutions in Israel and abroad. It is a member of ASSITEJ and UNIMA organizations.