VASYLYNA

Oksana Dmitrieva
„VASYLYNA”  OPOWIEŚĆ O MATCZYNYM BŁOGOSŁAWIEŃSTWIE / “VASYLYNA” TALE OF MOTHER’S BLESSING
oparte na opowieściach ludowych / based on folk tales
Reżyseria / Direction: Oksana Dmitrieva
Scenografia i kostiumy / Scenography and costumes: Natalia Denisova
Muzyka / Music: muzyka ludowa / folk music
Obsada / Cast: Maryna Aheienko, Svitlana Demchuk, Mariia Ivanova, Tetiana Lemesheva, Tetiana Lubenets

Przedstawienie studentów roku dyplomowego z własnoręcznie wykonanymi lalkami, inspirowane ukraińskimi ludowymi baśniami i pieśniami.

The performance prepared on the diploma course with use of output puppets on the material of folk Ukrainian fairy tales and song folklore.

Język spektaklu / Language of the performance: ukraiński / Ukrainian
50’
Przedstawienie / Performance: Piątek / Friday, 22.06.2018, 18:00 – ATB TEATR

O SZKOLE / ABOUT SCHOOL

Charków UKRAINA /Kharkiv UKRAINE
CHARKOWSKI PAŃSTWOWY INSTYTUT SZTUKI IM I. P. KOTLJAROWSKIEGO
Wydział Aktorski i Reżyserski Teatru Animacji
KHARKIV NATIONAL I. P. KOTLYAREVSKI UNIVERSITY OF ART
Department of Mastery of the Actor and Direction of the Animation Theater

Uczelnia w Charkowie z Wydziałem Teatru Animacji została założona w roku 1969 przez Viktora Afanasyeva. Od tego czasu, ponad 500 aktorów i 100 reżyserów ukończyło studia na Wydziale i pracuje w teatrach na terenie Ukrainy, Rosji, Polski, Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu, Stanów Zjednoczonych i Gruzji. Studia kształcą na dwóch poziomach: licencjackim i magisterskim. Program studiów zakłada nabycie umiejętności animacyjnych w różnych technikach lalkowych. Wydział posiada własny teatr, gdzie prezentuje spektakle studentów oparte na tekstach Sofoklesa, Szekspira, Beaumarchais’a, Kulisha, Brechta. Na Wydziale pracują młodzi, ale doświadczeni artyści, cenieni aktorzy i reżyserzy związani z Charkowskim Akademickim Teatrem Lalek.

The Kharkiv school of the theater of animation was founded in 1969 by the People’s Artist of Ukraine Viktor Afanasyev. Over this time, more than 500 actors and more than 100 directors have been released who now work in puppet theaters in Ukraine, Russia, Poland, Belarus, Moldova, Kazakhstan, the USA, Georgia. The department trains bachelors and masters. The program of the department includes mastering the expressive abilities in various puppet techniques. The department possesses an educational theater, where students’ performances are staged, based on plays by Sophocles, Shakespeare, Beaumarchais, Kulish, Brecht. Pedagogical activity at the department is carried out by young but experienced teachers, leading artists and directors of the Kharkiv Academic Puppet Theater.