Ułatwienia dostępu

NA OPAK / UPSIDE DOWN

Agnieszka Nasierowska

Adaptacja i reżyseria / Adaptation and direction: Karolina Bartkowiak, Adrianna Maliszewska, Weronika Pawlik
Scenografia i kostiumy / Scenography and costumes: Aleksander Burczyk, Sebastian Siepietowski
Muzyka / Music: Katarzyna Bem
Opieka artystyczna / Artisitc guidance: Wojciech Brawer
Obsada / Cast: Karolina Bartkowiak, Weronika Pawlik, Jakub Mieszała

„Na opak” to praca studentów IV roku Wydziału Lalkarskiego we Wrocławiu z przedmiotu “Małe formy teatralne” pod opieką pedagogiczną i artystyczną Wojciecha Brawera.
Czy zastanawialiście się kiedyś, co siedzi w głowie siedmiolatki? Czy wiecie jakie emocje towarzyszą jej na co dzień? Radość i beztroska? A może smutek i niepewność? A co jeśli jest za dużo tego pierwszego, a za mało tego drugiego? Albo odwrotnie? Na te pytania odpowiedź będzie musiała znaleźć Zuzia w trakcie szalonej podróży w głąb siebie i swojego niewielkiego pokoju. Żeby pozbyć się niepewności stawi czoła niejednemu Staszkowi, ale na szczęście nie będzie sama. W końcu każdy z nas ma przyjaciół. A co, jeśli ci najlepsi są w nas samych?

“Upside down” is the work of 4th year students of Puppetry Department in Wroclaw in the subject “Little theatrical forms”, prepared under pedagogical and artistic guidance of Wojciech Brawer.
Have you ever wondered, what is there in the head of seven-year-old children? Do you know what kind of emotions accompany them every day? Joy and carelessness? Or perhaps sadness and uncertainty? And what happens when there is too much of the first one and too little of the second? Or the other way round? The search for answers to those questions will be set by Zuzia, during her journey inside herself and her little room. In order to release uncertainty, she will have to face one boy called Staszek, but happily she will not be alone. It is good that people have friends. And what if the best ones are inside ourselves?

Język spektaklu / Language of the performance: polski / Polish
40’
Przedstawienie / Performance: Wtorek / Tuesday, 19.06.2018, 15:00 – ATB TEATR

O SZKOLE / ABOUT SCHOOL

Wrocław POLSKA / Wroclaw POLAND
AKADEMIA SZTUK TEATRALNYCH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE, FILIA WE WROCŁAWIU
Wydział Lalkarski
STANISŁAW WYSPIAŃSKI NATIONAL ACADEMY OF THEATRE ARTS IN CRACOW, BRANCH IN WROCLAW
Puppetry Department

Wydział Lalkarski Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, filia we Wrocławiu, powstał w 1972, jako kontynuacja działającego w latach 1967-1970 Studium Aktorów Teatru Lalek, powołanego przy Wrocławskim Teatrze Lalek.

Obecnie Wydział prowadzi kształcenie na dwóch kierunkach: aktorskim i reżyserskim. Program dydaktyczny kierunku aktorskiego zawiera przedmioty kształcenia kierunkowego i ogólnego. Obok przedmiotów praktycznych, funkcjonujących na wszystkich wydziałach aktorskich, największa liczba godzin przeznaczona jest na zajęcia związane z nauką gry lalkami i gry w masce. W programie studiów znajdują się zajęcia kształcące wrażliwość muzyczną i plastyczną. Dużą grupę przedmiotów nauczania stanowią też przedmioty teoretyczne, m.in. historia kultury i sztuki, historia teatru i dramatu, historia i dramaturgia teatru lalek. Wszyscy studenci Wydziału uczą się także pracy przed mikrofonem radiowym oraz sztuki charakteryzacji.

W 2006 roku powołano przy Wydziale Reżyserii Dramatu w Krakowie, specjalizację reżyserii teatru lalek. Od roku 2012 kształcenie na kierunku reżyserii, specjalność reżyseria teatru lalek, odbywa się na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu. Istotną cechą działań edukacyjnych jest idea współpracy studentów reżyserii, scenografii oraz studentów kompozycji teatralnej w ramach kształcenia integracyjnego wrocławskich uczelni artystycznych.

The Puppetry Department in Wroclaw of Stanisław Wyspiański Academy of Theatre Arts in Cracow was founded in 1972 as a continuation of the Puppet Theatre Actor’s College operating in Wroclaw by the Wroclaw Puppet Theatre in 1967-1970.

The Puppetry Department educates in two specializations: acting and directing. The curriculum includes both general and specific subjects. Next to practical subjects that function in all acting departments, a great amount of time is devoted to subjects teaching puppet animation and acting with a mask. In the curriculum, there are also subjects developing musical and visual sensitivity. There is also a great number of theoretical subjects, among them history of art and culture, puppet theatre history and dramaturgy. All students of the department are also educated in the subjects, such as work with the microphone and the art of characterization.

In 2006, at the Drama Directing Department in Cracow, the specialization of Puppet Theatre Directing was created. Since 2012, the education in this field takes place in the Puppetry Department in Wroclaw. The specificity of education in the area is the idea of cooperation between students of direction, scenography and stage design of all artistic schools in Wroclaw.