MAPA FESTIWALOWA / FESTIVAL MAP

Możemy już zdradzić, skąd spodziewamy się gości na tegorocznym Festiwalu. Szczegółowy program zostanie opublikowany już niebawem, a tymczasem przedstawiamy festiwalową mapę: Niemcy, Czechy, Słowacja, Rosja, Ukraina, Węgry, Polska, Łotwa, Grecja, Słowenia, Macedonia, Francja.

We can already reveal from where we expect guests at this year’s Festival. The detailed program will be published soon, and meanwhile, we present the festival map: Germany, Czech Republic, Slovakia, Russia, Ukraine, Hungary, Poland, Latvia, Greece, Slovenia, Macedonia and France.