ZNAMY TERMIN! / WE KNOW DATES!

Tegoroczna edycja 9. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA odbędzie się w dniach 19-23 czerwca 2018 r. Tradycyjnie splotą się w nim dwa nurty prezentacji: szkół lalkarskich oraz teatrów zawodowych. W programie ponadto: wystawy, koncerty, warsztaty, spotkania, wydarzenia interdyscyplinarne.

This year’s edition of the 9th International Festival of Puppetry Schools PUPPETNOPUPPET will take place on June 19-23, 2018. Traditionally, there will be two courses of the presentations: puppet schools and professional theatres. The programme also includes: exhibitions, concerts, workshops, meetings, interdisciplinary events.