FESTIWAL WSPIERAJĄ / FESTIVAL SUPPORTERS

Festiwal uzyskał wsparcie finansowe ze środków z budżetu Miasta Białegostoku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest również finansowany ze środków własnych Akademii Teatralnej oraz Białostockiego Teatru Lalek. Wydarzenie powstaje dzięki współpracy Wydziału Sztuki Lalkarskiej AT, Białostockiego Teatru Lalek oraz Białostockiego Stowarzyszenia Artystów Lalkarzy.

The Festival received financial support from the budget of the City of Bialystok, the Marshal’s Office of the Podlasie Voivodeship and the Minister of Culture and National Heritage. It is also financed from the own resources of the Theatre Academy and the Białystok Puppet Theatre. The event is being created thanks to the cooperation of the Puppetry Theatre Art Department, Białystok Puppet Theatre and Białystok Puppeteers Association.