Ułatwienia dostępu

FILM / MOVIE ABOUT THE FESTIVAL

Wprawdzie 9. edycja Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich należy już do przeszłości, ale chętnie wracamy pamięcią do gorących, czerwcowych dni, wypełnionych sztuką lalkarską, spotkaniami ze świetnymi ludźmi i niezwykłą atmosfera teatralnego święta. Dobrą okazją do tego jest film – reportaż zrealizowany przez Bartosza Tryznę, opowiadający w zwięzłej formie o tym, co się zdarzyło w trakcie Festiwalu; o tym, jak pięknie można się różnić i wciąż spotykać – na scenie, za kulisami, podczas takich wydarzeń jak nasz Festiwal.

Miłego oglądania!

Although the 9th edition of the International Festival of Puppetry Schools is already a thing of the past, in the memory we still return to the hot June days filled with puppetry art, meetings with great people and the extraordinary atmosphere of a theatrical feast. A good opportunity to do this is a film – a reportage made by Bartosz Tryzna, describing in a concise form what has happened during the Festival; about how beautifully we can differ and still meet – on stages, behind them, during events such as our Festival.

Enjoy!

Dodaj komentarz