Ułatwienia dostępu

ZMIANY / CHANGES

Pragniemy poinformować o zmianach w programie Festiwalu. Pojawiło się kilka dodatkowych pozycji, zmianie uległy miejsca niektórych spektakli. Aktualna wersja jest dostępna poniżej, na stronie internetowej Festiwalu w zakładce PROGRAM oraz wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w Biurze Festiwalowym oraz w AT WSL.

We want to announce some changes in the Festival programme. There are some new proposals, places of some other presentations have been changed. The recent version of the programme is available below, as well as on the Festival website: PROGRAM, in the Festival Office and at the noticeboard in the Academy. 

 

CO / WHAT GDZIE / WHERE KIEDY / WHEN
NEW
Wystawa „Strasznie nam miło…” /Exhibition „Such a horrible pleasure…”
sala / room 301 przez cały czas trwania Festiwalu – tylko z przewodnikiem (info w Biurze Festiwalowym)
during the whole Festival – only with the guide (info in the Festival Office)
NEW
pokaz pracy reżyserskiej Marka Idzikowskiego pt.: „PTAK”presentation of Marek Idzikowski’s directing work “The Bird”
sala / room 207 20.06.2018
15:30
NEW
pokaz pracy studentów III roku AT WSL „Cienie w południe”presentation of AT WSL 3rd year students “Shadows at noon”
sala / room 216 21.06.2018
19:00, 19:30

22.06.2018
10:00, 10:30

NEW
RAW – pokaz studentów z DAMU, Czechy
RAW – presentation of DAMU students (Czech Republic) 
sala / room 216 20.06.2018
18:00
NEW
oprowadzanie kuratorskie po wystawach „Strasznie nam miło” oraz „dawno chwilę temu”guide tours of the exhibitions „Such a horrible pleasure…” and “a long time ago, a moment ago”
sale / rooms 301, 310 20.06.2018
13:00-14:00
BESTIARIUSZ SŁOWIAŃSKI
– zmiana godziny pokazuSLAVONIC BESTIARY
– change of hour
sala / room 216 22.06.2018
13:00(zamiast „Bestiariusza” o 10:00 są „Cienie w południe” / instead of „Slavonic Bestiary” there are „Shadows at noon”)
Cztery manifesty
– zmiana saliFour Manifestos
– change of the room
sala / room 216 20.06.2018
11:00
Impresje
– zmiana saliImpressions 
– change of the room
sala / room 306 20.06.2018
14:00
Jaś i Małgosia
– zmiana saliHanzel and Gretel
– change of the room
sala / room 216 20.06.2018
16:00
Stuttcase
– zmiana sali
– change of the room
sala / room 214 20.06.2018
19:00

 

Dodaj komentarz