POSŁUCHAJ FASADY / LISTEN TO FACADE

Iluminacji świetlnej na fasadzie budynku Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza Wydziału Sztuki Lalkarskiej towarzyszy dźwięk. Żeby posłuchać, jak muzyka i światło splatają się ze sobą trzeba ustawić radio w telefonie lub radio przenośne na częstotliwość 106MHz FM. Najlepiej słychać z pobliżu AT, a najprzyjemniej – stojąc po drugiej stronie ulicy. // Illumination on the facade of our building is accompanied by sound. To listen to how music and light are interconnected, you need to set the radio in your phone or portable radio to the frequency of 106MHz FM. You can hear the best from near AT, and the nicest – standing on the other side of the street.

Twórca iluminacji // Illumination designer: Artur Grycuk

Wykorzystano muzykę Marcina Nagnajewicza ze spektakli zrealizowanych w WSL // In the show is used music composed by Marcin Nagnajewicz, from the performances produced by WSL

Więcej: https://festival2018.atb.edu.pl/program/iluminacja-illumination/