Ułatwienia dostępu

TEASER FESTIWALU LALKANIELALKA

LALKANIELALKA to od dziewięciu edycji hasło przewodnie Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich. Doskonale opisuje ono to, że poruszamy się w przestrzeni artystycznej nieoczywistej, niejednoznacznej i wciąż otwartej. Zanim dowiemy się, jak rozumieją je uczestnicy tegorocznego festiwalu, zobaczcie filmową impresję (i teaser imprezy) na ten temat. Koncepcja i produkcja: Białostocki Teatr Lalek, wykonanie: Krzysztof Kiziewicz, występują: Łucja Grzeszczyk, Ryszard Doliński, Wiesław Czołpiński.

9th International Festival of Puppetry Schools

LALKANIELALKA to od dziewięciu edycji hasło przewodnie Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich. Doskonale opisuje ono to, że poruszamy się w przestrzeni artystycznej nieoczywistej, niejednoznacznej i wciąż otwartej. Zanim dowiemy się, jak rozumieją je uczestnicy tegorocznego festiwalu, zobaczcie filmową impresję (i teaser imprezy) na ten temat. Koncepcja i produkcja: Białostocki Teatr Lalek, wykonanie: Kee Zoo Engram – Krzysztof Kiziewicz, występują: Łucja Grzeszczyk, Ryszard Doliński, Wiesław Czołpiński.Program, wejściówki i inne informacje: https://festival2018.atb.edu.pl/

Opublikowany przez Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza (Wydział Sztuki Lalkarskiej) 13 czerwca 2018

ZAPISY NA OTWARTE WARSZTATY

W ramach Festiwalu zapraszamy młodzież do udziału w warsztatach z zakresu techniki mowy, świadomości ciała oraz teatru formy plastycznej – 18 czerwca 2018 r. Spotkanie z wykładowcami Wydziału Sztuki Lalkarskiej będzie świetną okazją, by rozpoznać specyfikę teatru formy, zyskać podstawową wiedzę na temat warsztatu aktora lalkarza, pobudzić wyobraźnię i poznać samego siebie. Zajęcia dla osób w wieku 16+. Udział bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenia mailowe na adres: festival2018@atb.edu.pl z dopiskiem WARSZTATY. Potrzebny jest wygodny strój i obuwie do ćwiczeń. Liczba miejsc ograniczona!

Cykl warsztatowy obejmuje:

Niech mnie usłyszą! – praca z głosem i techniką mowy // 90 min // prowadzi: mgr Julita Cichońska

Cielesne poruszeniewarsztat ze świadomości ciała // 90 min // prowadzi: mgr Tomasz Graczyk

Jestem w formie – improwizacje z przedmiotem // 90 min // prowadzi: mgr Daniel Lasecki

Manualne szaleństwo – teatr rąk // 90 min // prowadzi: mgr Paula Czarnecka

UWAGA: Na potrzeby warsztatu z mgr Tomaszem Graczykiem prosimy o przygotowanie i opanowanie na pamięć dowolnego krótkiego tekstu.

Opis poszczególnych warsztatów

Niech mnie usłyszą ! – praca z głosem i techniką mowy
W ramach zajęć uczestnicy będą mieli okazję poznać ćwiczenia usprawniające aparat mowy, zasady wykonywania ćwiczenia oraz zapoznać się z poprawną mową sceniczną. Będą brać udział w ćwiczeniach oddechowych, emisyjnych i artykulacyjnych, usprawniających motorykę narządów mowy. Podczas warsztatu będzie możliwość uzyskania indywidualnych konsultacji i wskazań do dalszych ćwiczeń.

Cielesne poruszeniewarsztat ze świadomości ciała
Ciało to podstawowe narzędzie pracy każdego aktora w związku z czym sprawne i świadome operowanie nim to jedna z najistotniejszych umiejętności każdego aktora.
Na warsztat składać się będą ćwiczenia oparte na technikach relaksacyjnych, tańcu współczesnym, improwizacji ruchowej i teatralnej oraz zadaniach angażujących do działania głos.
Podczas zajęć będziemy pracować nad pobudzeniem świadomości ciała oraz osiągnięciem swobodny w werbalnej i pozawerbalnej ekspresji uczestników na potrzeby przyszłej pracy scenicznej.
Trening będzie podzielony na kilka części i ma zawierać elementy o różnym stopniu trudności.

Jestem w formie – improwizacje z przedmiotem
Improwizacja z przedmiotem pozwala rozwinąć wyobraźnię, oderwać się od rzeczywistości, dostrzec możliwości materiału plastycznego, których nie widzimy na co dzień. Traktując przedmiot jako aktora zdarzenia teatralnego możemy dostrzec nie tylko w przedmiocie, ale również w nas samych, potencjał aktorski. Podczas improwizacji, wchodząc w relację z przedmiotem, skupiając się na niej, zapominamy o świecie na zewnątrz. Warsztaty z teatru przedmiotu, nawiązują do dziecięcych fantazji, pozwalają uwierzyć w magię teatru formy, rozwijają wyobraźnię, dają poczucie kreacji własnego świata.

Manualne szaleństwo – teatr rąk
W ramach warsztatu uczestnicy będą poszukiwać sposobu użycia dłoni jako postaci, symbolu, materiału plastycznego, a także wyrażać poprzez ruch emocje, myśli i zamiary wyobrażonej osoby. Poprzez zabawy ciałem jako materiałem plastycznym uczestnicy będą mogli „oddzielić” część swojego ciała traktując je jako element obrazu scenicznego, który może ulec metamorfozie na oczach widza. Poznają też podstawowe zasady działania teatralnego w zetknięciu z formą plastyczną, którą będzie część ich samych – ciało.

Grupa I
10.00-11.30 // głos
11.45-13.15 // ciało
14.30-16.00 // ręce
16.15-17.45 // przedmiot

Grupa II
10.00-11.30 // przedmiot
11.45-13.15 // głos
14.30-16.00 // ciało
16.15-17.45 // ręce

Grupa III
10.00-11.30 // ręce
11.45-13.15 // przedmiot
14.30-16.00 // głos
16.15-17.45 // ciało

Grupa IV
10.00-11.30 // ciało
11.45-13.15 // ręce
14.30-16.00// przedmiot
16.15-17.45 // głos

Specjalnie dla uczestników warsztatów:
13.30 – GRY RODZINNE
18.00 – NIC COŚ
19.30 – TU NAWET MUCHY SĄ BEZPIECZNE – spektakl dyplomowy studentów IV roku WSL

WEJŚCIÓWKI NA FESTIWAL

Program Festiwalu jest już znany, zatem czas najwyższy zawiadomić Widzów, w jaki sposób mogą obejrzeć wybrane spektakle. Na prezentacje w nurcie profesjonalnym (tylko na scenie BTL) można otrzymać bezpłatne wejściówki. Będą one dystrybuowane od 14 czerwca 2018 r. od godz. 15.30 w kasie BTL. UWAGA! Możliwy jest tyko odbiór osobisty – bez możliwości wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub mailowej. Jedna osoba może otrzymać max 2 wejściówki na max 2 spektakle (łącznie 4 szt.). Na spektakle w nurcie szkolnym jest wstęp wolny, ale uwaga – tylko na pokazy oznaczone w programie i katalogu literą M. Ponieważ liczba miejsc w salach jest ograniczona, decyduje kolejność przy wejściu.

 

FESTIWAL WSPIERAJĄ / FESTIVAL SUPPORTERS

Festiwal uzyskał wsparcie finansowe ze środków z budżetu Miasta Białegostoku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest również finansowany ze środków własnych Akademii Teatralnej oraz Białostockiego Teatru Lalek. Wydarzenie powstaje dzięki współpracy Wydziału Sztuki Lalkarskiej AT, Białostockiego Teatru Lalek oraz Białostockiego Stowarzyszenia Artystów Lalkarzy.

The Festival received financial support from the budget of the City of Bialystok, the Marshal’s Office of the Podlasie Voivodeship and the Minister of Culture and National Heritage. It is also financed from the own resources of the Theatre Academy and the Białystok Puppet Theatre. The event is being created thanks to the cooperation of the Puppetry Theatre Art Department, Białystok Puppet Theatre and Białystok Puppeteers Association.

ZNAMY TERMIN! / WE KNOW DATES!

Tegoroczna edycja 9. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA odbędzie się w dniach 19-23 czerwca 2018 r. Tradycyjnie splotą się w nim dwa nurty prezentacji: szkół lalkarskich oraz teatrów zawodowych. W programie ponadto: wystawy, koncerty, warsztaty, spotkania, wydarzenia interdyscyplinarne.

This year’s edition of the 9th International Festival of Puppetry Schools PUPPETNOPUPPET will take place on June 19-23, 2018. Traditionally, there will be two courses of the presentations: puppet schools and professional theatres. The programme also includes: exhibitions, concerts, workshops, meetings, interdisciplinary events.

MAPA FESTIWALOWA / FESTIVAL MAP

Możemy już zdradzić, skąd spodziewamy się gości na tegorocznym Festiwalu. Szczegółowy program zostanie opublikowany już niebawem, a tymczasem przedstawiamy festiwalową mapę: Niemcy, Czechy, Słowacja, Rosja, Ukraina, Węgry, Polska, Łotwa, Grecja, Słowenia, Macedonia, Francja.

We can already reveal from where we expect guests at this year’s Festival. The detailed program will be published soon, and meanwhile, we present the festival map: Germany, Czech Republic, Slovakia, Russia, Ukraine, Hungary, Poland, Latvia, Greece, Slovenia, Macedonia and France.